Free Download Taksimetar 1.17 APK

Free Download Taksimetar 1.17 APK

App Information of Taksimetar

App Name Taksimetar v1.17
Genre Auto & Vehicles, Games
Size3.8 MB
Latest Version1.17
Get it On Google Play
Update2019-08-17
Package Namecom.electron.taksimetar
Rating ( 19 )
Installs1,000+

Description of Taksimetar

Taksimetar na mobitelu

– nakon odabira odredišta prikazuje min i max cijenu vožnje te crta rutu na ekranu mobitela
– nakon završetka vožnje pokreće fiskalnu blagajnu za fiskalizaciju računa (ako je instalirana)

U postavkama definirate cijene starta, 1 km i čekanja te odabirete jedan od dva načina traženja adrese odredišta.

1. “Prva odabrana adresa”
Upišete nekoliko znakova i klikom na povećalo program pronađe prvo odredište prema utipkanom nizu.

2. “Biraj u popisu adresu”
Prilikom tipkanja prikazuju se adrese i klikom na neku od ponuđenih odabrali ste odredište.

Prvi način je brži i možda bolji za taksiste jer uglavnom radite u poznatom okruženju i za razliku od prvog, pronaći će vam odredište nakon npr. ovakvih upisa:

City west zg
Rebro zagreb
Mazda split
Pleso
Zracna dubrovnik
Mimara

Oba načina nalaze adresu upisom ulice i broja npr.

Ilica 200
Vukovarska 100 ri

Vožnja se starta klikom na zelenu tipku gore desno i program prikaže min i max cijenu, nacrta rutu, počne brojiti kune te aktivira navigaciju.

Vožnja se završava klikom na crvenu tipku gore desno i onda se otvara fiskalna blagajna (ako je instalirana) da se izradi račun.

Za glasovno biranje adrese samo zadržite 1-2 sekunde prst na polju za unos adrese

Za testnu verziju upišite u postavkama Code 123456

Uputstva:
www.electron-informatika.hr/transfer/uputstvat.pdf

www.electron-informatika.hr
mob: 098 24 99 60
Taximeter on a cell phone

– after selecting the destination, shows the min and max of the ride price and the route map on the cellular display
– after finishing the run, triggers a fiscal cashier for the fiscal account (if installed)

In settings, you define starting prices, 1 km and waiting, and you select one of two ways to search for a destination address.

1. “First selected address”
Enter a few characters and click the magnifying program to find the first destination according to the typed row.

2. “Select in Address List”
When typing, the addresses are displayed and by clicking on one of the offered you have chosen the destination.

The first way is faster and maybe better for a taxi driver because you mostly work in a familiar environment and unlike the first, you will find your destination after eg such entries:

City west zg
Rebro zagreb
Mazda split
Pleso
Airport dubrovnik
Mimar

Both ways address the address by entering the street and the number eg.

Ilica 200
Vukovarska 100 ri

The ride is started by clicking the green button to the right and the program displays min and max price, sketch the route, counts the kuna and activates the navigation.

The ride ends by clicking the red button to the right and then the fiscal cash register opens (if installed) to create the account.

For voice dialing, just hold 1-2 seconds of the finger in the input field

Enter the test version in the Code 123456 settings

Instructions:
www.electron-informatika.hr/transfer/uputstvat.pdf

www.electron-informatika.hr
mob: 098 24 99 60
Usklađenje s minimalnim target SDK propisanim od Google-a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *