Free Download NPO Start 5.47.0 APK

Free Download NPO Start 5.47.0 APK

App Information of NPO Start

App Name NPO Start v5.47.0
Genre Apps, Entertainment
Size9.2 MB
Latest Version5.47.0
Get it On Google Play
Update2019-07-12
Package Namenl.uitzendinggemist
Rating ( 24201 )
Installs1,000,000+

Description of NPO Start

Met de NPO Start app kijk je live naar NPO 1, NPO 2, NPO 3 en je kijkt de programma’s makkelijk terug als je de televisie-uitzending hebt gemist. Of start een live programma vanaf het begin als je het begin hebt gemist.

Geniet van alles wat de Nederlandse Publieke Omroep te bieden heeft. Nationale en internationale films, series, talkshows, documentaires, nieuws en actualiteiten. De programma’s verschijnen kort na afloop van de uitzending online. Als je een NPO Start-account aanmaakt kun je onder andere favoriete programma’s bewaren en kijklijsten aanmaken.

Met een NPO Start Plus-account (€2,95 per maand, eerste maand gratis) kun je langer terugkijken, kijk je zonder reclame en in HD-kwaliteit.

Zonder registratie kan je het volgende:
– Programma’s kijken
– Live kijken: kijk live naar NPO 1, 2 en 3 en de digitale themakanalen.
– Tv-gids: zie wat er wordt uitgezonden op NPO 1, 2, 3, NPO Zapp/Zappelin en de extra kanalen
– Zoeken in alle programma’s
– Connectiviteit: bekijk video’s Chromecast op je televisie
– Weergave over 3G/4G uitschakelen: wanneer je apparaat dit ondersteunt, kun je bekijken over 3G/4G uitschakelen in het instellingenmenu.

De app heeft de volgende functionaliteiten als je een (gratis) NPO Start-account aanmaakt:

– Kijk verder op al je apparaten: de app onthoudt waar je bent gebleven in een programma, zodat je verder kunt kijken op een ander moment op een ander apparaat
– Maak meerdere profielen aan. Zo kun je bijvoorbeeld een veilige omgeving creëren voor kinderen
– Favorieten: voeg je favoriete series, programma’s en afleveringen toe aan je favorieten, zodat je nooit een nieuwe aflevering mist.
– Maak je eigen kijklijst; Voeg programma’s die je later terug wil kijken toe aan je kijklijst
– Geniet van persoonlijke aanbevelingen.

Bij een (betaald) NPO Start Plus-account komen de volgende functionaliteiten hier extra bij:

– Programma’s langer online
– Meer series beschikbaar
– Geen reclame
– Tot een jaar na uitzending in HD

Je betaalt €2,95 per maand waarbij de eerste maand gratis is. 

Met NPO Start kijk je o.a. naar: First Dates, Boer Zoekt Vrouw, Brugklas, Ik weet wie je bent, Klem, Zondag met Lubach, De Wereld Draait Door, Pauw, Jinek, Flikken Rotterdam, Hunted, SpangaS, NOS Studio Sport Eredivisie, 80 Jaar Oorlog, Anita wordt opgenomen, Ik vertrek, Je zal het maar zijn, De Rijdende Rechter, Beste Zangers, NOS Journaal, Danny in de buitenwijken, Vanity Fair, Keuringsdienst van Waarde, Met het Mes op Tafel, De Slimste, Bed & Breakfast, Het Familiediner, Brard & Jekel: VetGelukkig?!, Het Voedselgevecht, 30 jaar Dutch Dance, Droomhuis Gezocht, The Lawyer, NOS Studio Voetbal, Greyzone, Voor de Vorm, Inspector Banks, De Luizenmoeder, Unforgotten, 2Doc, 2 voor 12, VPRO Tegenlicht, Tussen Kunst en Kitsch, Wie is de Mol, TV Show, Volle Zalen, Heer & Meester, Radar, Andere Tijden, Dokters van Morgen, Spoorloos, Buitenhof, Het Klokhuis, BinnensteBuiten, EenVandaag, Tijd voor Max en nog veel meer.
With the NPO Start app you watch live NPO 1, NPO 2, NPO 3 and you can easily watch the programs again if you have missed the television broadcast. Or start a live program from the beginning if you missed the beginning.

Enjoy everything that Dutch Public Broadcasting has to offer. National and international films, series, talk shows, documentaries, news and current affairs. The programs appear online shortly after the broadcast. If you create an NPO Start account, you can save favorite programs and create viewing lists, among other things.

With an NPO Start Plus account (€ 2.95 per month, first month free) you can look back longer, watch without advertising and in HD quality.

Without registration you can:
– Watch programs
– Watch live: watch live NPO 1, 2 and 3 and the digital theme channels.
– TV guide: see what is broadcast on NPO 1, 2, 3, NPO Zapp / Zappelin and the extra channels
– Search in all programs
– Connectivity: watch Chromecast videos on your television
– Disable display over 3G / 4G: if your device supports this, you can disable display over 3G / 4G in the settings menu.

The app has the following functionalities if you create a (free) NPO Start account:

– Look further on all your devices: the app remembers where you left off in a program, so that you can look further at a different time on another device
– Create multiple profiles. For example, you can create a safe environment for children
– Favorites: add your favorite series, programs and episodes to your favorites, so you never miss a new episode.
– Make your own viewing list; Add programs that you want to watch back later to your viewing list
– Enjoy personal recommendations.

With a (paid) NPO Start Plus account, the following functionalities are added to this:

– Programs online longer
– More series available
– No commercials
– Up to one year after broadcast in HD

You pay € 2.95 per month with the first month being free.

With NPO Start you watch, among others: First Dates, Farmer Seeks Woman, Brugklas, I know who you are, Klem, Sunday with Lubach, De Wereld Draait Door, Pauw, Jinek, Flikken Rotterdam, Hunted, SpangaS, NOS Studio Sport Eredivisie, 80 Years of War, Anita is recorded, I am leaving, You will be it, The Moving Judge, Best Singers, NOS News, Danny in the suburbs, Vanity Fair, Inspection of Value, With the Knife on the Table, The Smartest, Bed & Breakfast, The Family Dinner, Brard & Jekel: Fat Happy ?! , VPRO Tegenlicht, Between Art and Kitsch, Who is the Mole, TV Show, Full Halls, Lord & Master, Radar, Other Times, Doctors of Tomorrow, Spoorloos, Buitenhof, Het Klokhuis, BinnensteBuiten, EenVandaag, Time for Max and much, much more more.
Diverse probleemoplossingen en optimalisaties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *