Free Download HarcApp 1.12.5 APK

Free Download HarcApp 1.12.5 APK

App Information of HarcApp

App Name HarcApp v1.12.5
Genre Apps, Productivity
Size13.6 MB
Latest Version1.12.5
Get it On Google Play
Update2019-08-03
Package Namezhp.harc.app
Rating ( 2808 )
Installs50,000+

Description of HarcApp

HarcApp jest aplikacją stworzoną by wesprzeć harcerzy i instruktorów w ich codziennej pracy. To świetna podpora merytoryczna – odpowie na wszystkie pytania z kategorii Prawa i Przyrzeczenia, metody i metodyk, historii harcerstwa, stopni, sprawności, funkcji, struktury – ale i niebagatelne narzędzie organizacyjne w postaci szyfratorów, spisu znaków patrolowych, czy też przepisów z harcerskiej kuchni! W kwestii muzycznej HarcApp także nie pozwala już się więcej pogubić – gwarantuje to intuicyjny moduł poświęcony chwytom gitarowym, a także możliwość transpozycji chwytów, oraz bogaty, niezwykle funkcjonalny śpiewnik!
HarcApp is an application created to support scouts and instructors in their daily work. It is a great substantive support – it will answer all questions from the Law and Promise category, methods and methodologies, scouting history, degrees, fitness, functions, structure – but also a major organizational tool in the form of encryption, patrol census, or recipes from the scout kitchen! In terms of music, HarcApp also no longer allows you to get lost anymore – it guarantees an intuitive module dedicated to guitar grips, as well as the ability to transpose the tricks, and a rich, extremely functional songbook!
– Poprawiono ładowanie tła grafik w module “Strefa ducha” na starszych urządzeniach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *