Free Download DR Radio 6.0.3 APK

Free Download DR Radio 6.0.3 APK

App Information of DR Radio

App Name DR Radio v6.0.3
Genre Games, Music & Audio
Size17.8 MB
Latest Version6.0.3
Get it On Google Play
Update2019-07-10
Package Namedk.dr.radio
Rating ( 3526 )
Installs500,000+

Description of DR Radio

DR Radio appen giver let adgang til at høre DRs radiokanaler live og lytte on demand til tidligere sendte programmer. Du kan også finde programmer og serier, fx fiktion, der ikke har været sendt på radio.

I appen vil DR komme med anbefalinger til udvalgt indhold, men du kan også finde præcis det du vil høre ved at søge eller benytte indgangen til ”Alle programmer”, som findes i menuen med de tre streger i øverste venstre hjørne. Appen husker hvilke programmer du er startet på at høre, og giver dig mulighed for at fortsætte lytningen, eller finde næste program i rækken. Du kan downloade enkelte udsendelser/episoder, så du kan høre dem uden at have internetforbindelse. Du vil finde downloadede programmer i ”Mine Downloads”. Du kan til enhver tid slette de downloadede programmer.

Appen giver dig:
• Alle DRs live-kanaler
• Alle DRs on demand-programmer
• Alle DRs særlige podcast-produktioner
• Programoversigt for hver kanal
• Information om de enkelte programmer
• Sidst hørt – fortsæt med at høre programmer on demand
• Anbefalinger til lytteoplevelser
• Download af programmer, så de kan afspilles uden internetforbindelse
• Søgefunktion på programtitler på tværs af kanaler og indhold
• Liste med alle programmer A-Å via menuen
• Mulighed for at høre indslag på udvalgte programmer
• Playlister i programmer på kanalerne
P2, P3, P4, P5, P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz
• Valg af P4-distrikt i fanen ”Live”
• Appen understøtter afspilning via Chromecast Audio og Chromecast
• Automatisk eller manuel indstilling af lydkvalitet

RIS OG ROS
Har du forslag til ændringer eller nye features?
Er der noget, der ikke virker, som det skal?
Så vælg ‘Send din tilbagemelding’ i venstremenuen i app’en og send en fejlrapport.
Med rapporten får vi en programlog, som gør os i stand til at lave detaljeret fejlsøgning.

Har du forslag til nye funktioner? Skriv din kommentar her eller på mobil@dr.dk.
DR Radio app provides easy access to hearing DR radio channels live and listen on demand for previously aired programs. You can also find programs and series, such as fiction, that has not been aired on radio.

The app will DR make recommendations to the selected content, but you can also find exactly what you want to hear by searching or use the entrance to the “All Programs”, which is found in the menu of the three lines in the upper left corner. The app remembers which programs you have started to hear, and allows you to continue listening, or find the next program in the series. You can download individual shows / episodes, so you can hear them without Internet connection. You will find downloaded programs in “My Downloads”. You can always delete the downloaded programs.

The app gives you:
• All DRs live channels
• All DRs on-demand programs
• All DRs special podcast productions
• The listings for each channel
• Information about each program
• Last heard – continue to hear programs on demand
• Recommendations for listening pleasure
• Downloading applications so they can be played without internet
• Search function on program titles across channels and content
• List all programs AZ via the menu
• Ability to hear feature on selected programs
• Playlists in programs on channels
P2, P3, P4, P5, P6 Beat, P7 and P8 Mix Jazz
• Selection of P4-district in the “Live”
• The app supports playback through Chromecast Audio and Chromecast
• Automatic or manual adjustment of sound quality

PRAISE AND CRITICISM
Do you have suggestions for changes or new features?
Is there anything that does not work as it should?
Then select ‘Send your feedback’ in the left menu in the app and send an error report.
With the report we get a the Application, which enables us to make detailed troubleshooting.

Do you have suggestions for new features? Type your comment here or on mobil@dr.dk.
Denne update af DR Radio indeholder mindre fejlrettelser og bugfixes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *