Download VN Ngày Nay – Báo mới, đọc báo online 3.15.7 APK

Bạn muốn đọc báo online? Hay đọc báo kiếm tiền, hoặc cả hai?
VN Ngày Nay là ứng dụng đọc báo online miễn phí, tin tức nóng, tin tức 24h với nhiều bài báo mới nhất tại Việt Nam, giúp bạn cập nhật tin tức trong và ngoài nước một cách toàn diện nhất.

Tiếp cận thông tin mới là nhu cầu thiết yếu của con người, cách cập nhật thường thấy nhất, là qua việc đọc báo. Trong thời đại công nghệ cao hiện nay, sự ra đời của việc đọc báo online là một sự lựa chọn tuyệt vời. Ngoài chức năng đọc báo, Vn Ngày Nay còn có thể kiếm tiền. Đọc báo kiếm tiền, một trong những cách kiếm tiền online hot nhất hiện nay. Một ứng dụng tích hợp việc đọc báo, cập nhật tin tức 24h, còn giúp bạn kiếm tiền, kiếm thẻ cào, giải trí kiếm tiền, cực kì tiện lợi.
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
• Tin tức chọn lọc cập nhật nhanh, gợi ý theo sở thích.
• Báo mới đa dạng, tin tức cập nhật từ hơn 140 đầu báo khác nhau như: Báo Mới, Thanh Niên, Pháp Luật Việt Nam, Phụ nữ,… đem đến lượng tin mới dồi dào, toàn diện cả trong và ngoài nước.
• Chia sẻ thông tin, nhiều bài báo mới cực dễ dàng lên các mạng xã hội hàng đầu như Facebok, Zalo, Messenger,…
• Dễ dàng lựa chọn đề tài ưa thích để ưu tiên.
• Vừa đọc báo, vừa viết báo. Chức năng V-Blog cho phép đăng tải bài viết, hình ảnh, tin tức cá nhân, dễ dàng bày tỏ quan điểm, giao lưu, kết bạn.
• Đọc báo kiếm tiền, chỉ bạn cách kiếm tiền online, kiếm thẻ cào cực dễ. Chơi game kiếm tiền, đọc báo kiếm tiền, kiếm thẻ cào
• Làm nhiệm vụ kiếm tiền
• Mời bạn bè để kiếm nhiều tiền hơn
• Tối ưu hoá dung lượng bộ nhớ.
• Hỗ trợ tối đa với mạng 2G, 3G, 4G, wifi.
Chỉ với VN Ngày Nay, bạn hoàn toàn có thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu giải trí hàng ngày nhờ việc đọc báo, và cải thiện thu nhập bằng việc kiếm tiền từ ứng dụng.

VN Ngày Nay, ứng dụng đọc tin tức theo sở thích, đọc báo kiếm tiền hàng đầu Việt Nam.
Want to read online newspapers? Or read newspapers for money, or both?
VN Today is an application for reading free online newspapers, hot news, 24h news with the latest articles in Vietnam, helping you to update the news at home and abroad in the most comprehensive way.

Access to new information is an essential need of people, the most common way to update is through reading newspapers. In today’s high-tech era, the advent of reading online newspapers is a great choice. In addition to reading newspapers, Vn Today can also make money. Read newspapers to make money, one of the hottest ways to make money online today. An application that integrates reading newspapers, updating news 24h, also helps you make money, scratch cards, make money, extremely convenient.
ADVANTAGES
• News selected fast updates, suggestions according to preferences.
• Various newspapers, updated news from more than 140 different newspapers such as Bao Moi, Thanh Nien, Law of Vietnam, Women, … bring a wealth of new and comprehensive news both at home and abroad.
• Share information, many new articles very easily on top social networks like Facebok, Zalo, Messenger, …
• Easily select favorite topics to prioritize.
• Just reading newspapers and writing newspapers. V-Blog function allows posting articles, photos, personal news, easy to express views, exchange and make friends.
• Read newspapers to earn money, show you how to make money online, find scratch cards very easy. Play money-making games, read money-earning newspapers, search for scratch cards
• Make money
• Invite friends to make more money
• Optimize memory capacity.
• Maximum support with 2G, 3G, 4G, wifi networks.
Only with VN Today, you can fully meet the daily entertainment needs by reading newspapers, and improving your income by making money from the application.

VN Today, the leading news reader application in Vietnam, reading newspapers and magazines.
1. Cải thiện giao diện ứng dụng.
2. Tiết kiệm dung lượng hơn khi sử dụng.
3. Khắc phục một số lỗi đã gặp.
Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
Download VN Ngày Nay – Báo mới, đọc báo online 3.15.7 APK

No votes so far! Be the first to rate this post.

Gravatar Image
An engineer by design, author by default and Android fan by choice. When Vera isn’t reading for news on Android devices he spends his time tweaking the website and taking photos for fun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.