Download Toplu Dua ve Zikirmatik 5.8.9.5 APK

Download Toplu Dua ve Zikirmatik 5.8.9.5 APK

(2541)Apps, Tools

App Information of Toplu Dua ve Zikirmatik

App Name Toplu Dua ve Zikirmatik v5.8.9.5
Genre Apps, Tools
Size11.6 MB
Latest Version5.8.9.5
Get it On Google Play
Update2019-05-04
Package Namecom.ashayazilim.as.zikirmatik
Rating ( 2541 )
Installs50,000+

Description of Toplu Dua ve Zikirmatik

Programın tek amacı ALLAH rızasıdır, sadece ALLAH razı olsun demeniz yeterlidir.
Android Marketteki en gelişmiş Zikirmatik programı…
1- Programa istediğiniz kadar zikir ve ona ait Türkçe anlamını ve Havas ve fazilet bilgilerini girebilir ve bunları kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
2- Zikir tuşuna bastığınız anda zikirleriniz kaydedilmeye başlar, programı açıp kapattığınızda ya da zikir çekerken telefonunuzun şarjı bitse bile kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
3- Programda 155 adet zikir anlamları, Havas ve Fazilet ile birlikte hazır olarak gelmektedir.
4- Sürekli çektiğiniz zikirleri favorilerinize ekleyip çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
5- Programdaki en önemli özelliğimiz Esma-ül Hüsna’nın, Sureler ve Duaların Havas bilgileridir. Havas ilmi Kur’ân ve sünnet üzeri yapılan manevî bir tedavi şeklidir. Esma-ül Hüsna da verilen hedef değerleri ebced hesabına göre belirlenmiştir.
Örneğin “El-Ahir ismini her gün (100) kere okuyan kimsenin kalbinden “masivaullah”a ait, yani ALLAH’tan alıkoyan dünyalık zevk ve eğlencelere ait duygu ve düşünceler, bağlılıklar sevgiler ve muhabbetler çıkar, sadece ALLAH rızasına ait olan duygu ve düşünceler kalır.”
Başka bir örnek: Asr suresini “Her gün yetmiş (70) kere okuyan kimsenin sıkıntı ve stresi yok olur.”
6- Bir diğer önemli özelliğimiz “Sıralı Okuma”. Bir kerede birden fazla zikir çekiyorsanız bu özellik tam size göre. Bu sekmeye eklediğiniz zikirleri sıralayabilirsiniz ve bu sıraya göre biten zikirin yerine hemen bir diğeri gelir, böylece geri gelip tekrar seçmek yerine program sizin için onu sırayla gösterir. Listenin sonuna geldiğinizde de 3 defa titreşerek size listenizin bittiğini haber verir.
7- Sureleri ve bazı duaları sesli olarak dinleyebilirsiniz.
8- Arama özelliği sayesinde hangi konuda bilgi istiyorsanız onu kolayca bulabilirsiniz.
9- Zikir çekme tuşuna her dokunduğunuzda size sesle veya titreşimle geri bildirimde bulunur ve bu geri bildirimleri istediğiniz zaman kapatıp açabilir kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
10- Ana ekranda “Hedef” ve “Okunan” diye iki değer bulunmakta olup belirlediğiniz zikir hedefine ulaştığınızda titreşim özelliği sayesinde sizi uyarır. Zikir Listesinde “Toplam” diye de bir üçüncü alan bulunmaktadır. “Toplam” değerini örnekle açıklamak gerekirse: Subhan’Allāh zikrini 70.000 defa çekmek istiyorsunuz ve kendinize günlük 100 tane hedef koydunuz, siz günlük hedefinize her ulaştığınızda “Okunan” değeri sıfırlanacak fakat “Toplam” değeriniz artmaya devam edecektir.
11- Bir çok islami bilgi içeren islami uygulama dır
12- Zikir çekme işlemini telefonunuzun ses düğmeleri ve kulaklık ile de gerçekleştirebilirsiniz.
13- İstatistik özelliği ile hangi gün kaç tane zikir çektiğinizi görebilirsiniz.
14- Programda KESİNLİKLE REKLAM YOKTUR ve GEREKSİZ İZİNLER İSTENMEMİŞTİR.
15- Hep beraber toplu dua, online dua yapabileceğimiz, dua isteği yapıp dualara iştirak edebileceğimiz ve toplu zikir, online zikir çekebileceğimiz toplu online dua zikir bölümümüz açılmıştır.
16- Esmaların zikir gün ve saatlerini tek tıklama ile arama
17- Esmaların farklı şehirlere göre gerçek zikir saatlerini hesaplama tablosu,gezegen hesabı, yıldız saati hesabı
18- Esmaü’ l Hüsna, Sure ve duaların Arapçaları (Fatiha Suresi, Ayetel Kursi, Amenerrasulü, Haşr, Duha, İnşirah ,Tin,Kadir,Zilzal,Adiyat,Kaaria,Tekasür,Asr, …. İhlas, Felak, Nas,tefriciye)
19- Zikir çekerken geçen süre gösterimi
20- Her zikir için ayrı not alma
21- Namaz sureleri
22- Kendi eklediğiniz Zikirleri SİLEBİLİRSİNİZ
23- Daha basit arama için en son aranan kelime hafızada tutuluyor.
24- İstatistikler artık daha fazla geliştirildi, hangi gün hangi zikirleri çektiğiniz görülebiliyor ve gün sıralaması düzeltildi.
25- Burada dua iste , Dua kardeşliği , Dua halkası , Dua zinciri kurabilirsiniz, hatim yapabilirsiniz.
26- Esma, dini bilgi yarışması
27- Online Kuran ı Kerim Hatmi, hatim paylaşımı, online hatim, Ashab ı Bedir Hatmi,
Online sohbet, islami sohbet, islami forum özellikleri vardır.
The only purpose of the program is the ALLAH rıza, is enough to just bless God.
Zikirmatik most advanced program in the Android Market …
1- chanting as you want, you can enter the program and the meaning of her Turkish and information Havasu and virtue, and you can change them easily.
2- Your remembrance moment you press the key chant starts recording when you open and close the program, or dhikr while taking charge of your phone, you can continue where you left off, even bits.
3- 155 dhikr meanings in the program comes with ready Havasu and Virtue.
4- constantly checks that are available in a much easier way of glorifying add to your favorites.
Our most important feature in the program 5- Esma-ul HUSNAIN is Havasu details of Surat and prayer. Havasu knowledge of the Qur’an and Sunnah is a form of spiritual therapy made above. Esma-ul Husna ebced account the given target value is determined.
For example, “Al-Ahir name every day (100) accesses read from one’s heart” masivaullah “belonging, that sense of belonging to hinder worldly pleasure and entertainment from God and ideas, loyalties, love and affection interests, just thoughts and feelings that belong to the consent of God remains . “
Another example: As sure the “Every day seventy (70) no one would read times of anxiety and stress.”
6- Another important feature is “Sequential Read”. If you have multiple chanting at a time, this feature is for you. Add to this tab and you can sort of glorifying it as just a place of remembrance by ending other income, so that they come back again to select the program shows the order it for you. When you reach the end of the list are 3 times vibrating inform you that bit of your list.
7- Surat and listen to some prayers aloud.
8- If you want information about it through the search feature which you can easily find it.
Each time you touch buttons located on pull 9- chant tone or vibrating feedback with you and you can continue where you left this feedback can turn at any time.
10. Home screen “Target” and “read” he warns you thanks to the vibration feature when you reach the goals you’ve set dhikr there are two values. List of Dhikr “Total” it has a third area. “Total” value To illustrate: Subhan Allah would attract chanting 70,000 times and you set goals for yourself the day 100, when you get all your daily goal “reading” value will be reset, but “Total” values ​​will continue to rise.
11- Islamic practices dir contains a lot of Islamic knowledge
12- volume buttons of your phone and can also perform Dhikr withdrawals headphones.
13- Stats feature you can see which day you check how many chanting.
ABSOLUTELY NO ADVERTISING in 14- and UNNECESSARY PERMITS The program was requested.
Altogether 15 public prayer, we can pray online, make prayer requests and pray that we can participate in the collective remembrance, dhikr online can check online public prayers chanting department was opened.
call 16 hours a day and Esmae of dhikr with a single click
17 hours of actual chanting calculation table according to different cities of Esma, the planet accounts, time accounts of stars
18- Esmae ‘line Husna, Arabic of Surat and prayer (Al-Fatiha, Ayetel Kursi, Amenerrasul is Hashim, Duha, İnşirah, TIN, Kadir, Zilzal, Adiyat, Kaare, Takathur, Asr, …. Ikhlas, Felak, Nas, Tefriciye)
19- chant while taking time representation
20 receive separate notes for each of dhikr
Prayer time in 21-
CLEAR 22- Zikr you can add your own
23- latest searched word is being held in memory for a more simple search.
24- Statistics has now further developed, which can be seen day and day of remembrance which you take rank corrected.
Here 25- wanted to pray, prayer fellowship, prayer ring, you can set up a prayer chain, Hatim can.
26- Esma, religious quiz
27- Marshmallow Online Quran Quran, Hatim sharing, online Hatim, then the Companions of Badr Marshmallow,
Online chats, islami chat, forum features are Islamic.
Tek başına kısmında önyükleme sekme seçimi hatası giderildi.
Sıralı zikirlerden geri döndüğünüzde kaldığınız yere dönme hatası giderildi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *