Download SHMUapp  APK

Download SHMUapp APK

(19127)Apps, Weather

App Information of SHMUapp

App Name SHMUapp v
Genre Apps, Weather
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namesk.earendil.shmuapp
Rating ( 19127 )
Installs100,000+

Description of SHMUapp

This is about SHMUapp and i have file of Free Download SHMUapp APK than you can explore the download link below. So, if you want to get this amazing file APK about Download SHMUapp APK, just click -the download APK button- below.

This APK file was upload at upload by sk.earendil.shmuapp admin in Weather category. Published by , SHMUapp now has a 100,000+ times download on GooglePlay. SHMUapp is Weather category Android app with rating with 19127 number of vote. You can download SHMUapp APK with _sk.earendil.shmuapp.apk filename below. SHMUapp Latest Version Update in .

SHMUapp – An Overview

Aktuálne informácie o počasí priamo z webu SHMÚ!

SHMUapp nie je oficiálna aplikácia SHMÚ, vznikla na podnet užívateľov a je dočasnou alternatívou.

Pred nahlásením chyby prosím skontrolujte stránku www.shmu.sk, ak sa informácia nezobrazuje korektne tam (výpadky radarov, modelu Aladin), nebude sa zobrazovať ani v rámci aplikácie

Aplikácia obsahuje nasledovné časti, ich popis je uvedený v sekcii pomocník.

Model Aladin
Aktuálne počasie
Textová predpoveď
Radary
Úhrn zrážok
Výstrahy
Web SHMÚ

Páči sa Vám aplikácia? Ohodnoťte ju!

Vaše návrhy na zlepšenie môžete posielať na support@istrocode.eu

Riešenie problémov

1. Aplikácia po aktualizácii nejde spustiť
V tomto prípade je potrebné odstrániť dáta aplikácie, alebo aplikáciu reinštalovať

2. Aplikácia nesťahuje žiadne dáta
Buď je problém s pripojením na internet, alebo je tiež možné, že SHMÚ zmenilo stránku

Ak udelíte aplikácii prístup k polohe, budete dostávať notifikácie výstrah pre danú lokalitu, vaša poloha bude vykreslená v mape a v produktoch si môžete vybrať lokalitu, ktorá je k vám najbližšie.

Aplikácia zbiera anonymné údaje o používaní aplikácie za účelom jej vylepšovania. Používateľ vyslovuje inštaláciou súhlas na zber týchto anonymných údajov.

Používateľ aplikácie sťahuje dáta priamo z webu SHMÚ a využíva ich výhradne pre vlastnú potrebu. Aplikácia slúži ako zjednodušený prehliadač webu SHMÚ s doplnkami. Dáta v rámci aplikácie sú poskytované bez záruky. Smerodajný je vždy web SHMÚ.

Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje server http://www.shmu.sk sú duševným vlastníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu a nesmú byť reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez súhlasu SHMÚ.
Up-to-date weather information directly from the SHMÚ website!

SHMUapp is not an official SHMU application, was created on the initiative of users and is a temporary alternative.

Before reporting an error, please check the website www.shmu.sk, if the information is not displayed correctly there (radar outages, Aladin model), it will not be displayed even within the application

The application contains the following sections, their description is given in the help section.

Model Aladin
Current weather
Text prediction
Radars
Total Precipitation
Alerts
SHMÚ Web

Do you like the application? Rate it!

You can send your suggestions for improvement to support@istrocode.eu

Troubleshooting

1. The application will not start after the update
In this case, you need to delete the application data or reinstall the application

2. The application does not download any data
Either there is a problem with the internet connection, or it is also possible that SHMÚ changed the page

If you give the app access to a location, you will receive alert notifications for that location, your location will be plotted on a map, and you can select the location closest to you in the products.

The application collects anonymous data about the use of the application in order to improve it. The user agrees to the collection of this anonymous data by installation.

The user of the application downloads the data directly from the SHMÚ website and uses it exclusively for his own use. The application serves as a simplified browser of the SHMÚ website with add-ons. Data within the application is provided without warranty. The SHMÚ website is always authoritative.

All information, texts and electronic images contained in the server http://www.shmu.sk are the intellectual property of the Slovak Hydrometeorological Institute and may not be reproduced or used in any other way than for its own use, without the consent of SHMÚ.
Vylepšenie získavania polohy
And if you want to get new and the latest APK Download related with SHMUapp or Weather please bookmark TheseAreTheDroids.com and share my blog to your friends via your social media account like facebook,twitter/instagram etc, and i try my best to give you frequently update with fresh and new APK file. Hope you enjoy staying here. and many thanks.

Free Download SHMUapp APK in your computer by clicking Download button above. Don’t forget to rate and comment if you interest with this SHMUapp APK Download.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *