Download Polskie Góry – generator opisów i kolekcjoner gór 19.17 APK

Download Polskie Góry – generator opisów i kolekcjoner gór 19.17 APK

App Information of Polskie Góry - generator opisów i kolekcjoner gór

App Name Polskie Góry - generator opisów i kolekcjoner gór v19.17
Genre Games, Travel & Local
Size7.3 MB
Latest Version19.17
Get it On Google Play
Update2019-07-13
Package Namepl.byledobiec.polskiegory
Rating ( 455 )
Installs10,000+

Description of Polskie Góry - generator opisów i kolekcjoner gór

Polskie Góry – 7 korzyści dla Ciebie:

1. Zobaczysz na swoim telefonie wirtualną panoramę gór z opisami nazw szczytów, wysokości oraz odległości do nich,
2. Opis gór będzie się automatycznie przesuwał w miarę obracania telefonu,
3. Zrobisz i udostępnisz zdjęcia panoram górskich z opisami,
4. Obejrzysz narysowaną panoramę górską z danego miejsca w zadanym kierunku,
5. Sprawdzisz swoje położenie na mapach z zaznaczonymi szczytami,
6. Przeczytasz informacje na temat polskich gór i skorzystasz z interaktywnej mapy pasm,
7. Będziesz kolekcjonować zdobyte przez siebie szczyty.

Więcej informacji na stronie:
http://polskiegory.byledobiec.pl

Zaletą aplikacja Polskie Góry jest to, że cała baza szczytów oraz topografia terenu są zawarte w pakiecie instalacyjnym, dzięki czemu nie trzeba pobierać dodatkowych danych. Pokrycie terenu jest wystarczające dla turystów górskich w Polsce: Tatry, Sudety, Beskidy, Góry Świętokrzyskie. Aplikacja opisuje również wysokie budynki w polskich miastach, kominy, maszty, a na wybrzeżu oznacza np. latarnie morskie. Na mapach opisywane są górskie jeziora i stawy, np. Morskie Oko. Obszar górski obejmuje w Sudetach od zachodu: Góry i Pogórze Łużyckie, Góry Izerskie, Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry i Pogórze Kaczawskie, Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Masyw Ślęży, Góry Stołowe, Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie, Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote, Góry Bardzkie, Góry Opawskie oraz należący w całości do Czech masyw Wysokiego Jesionika. W wymienionych wyżej pasmach dodanych jest wiele czeskich szczytów. W Beskidach pokrycie terenu zaczyna się od czeskiego Beskidu Śląsko-Morawskiego, dalej: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki (z masywem Babiej Góry), Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Bieszczady. Z innych pasm karpackich opisem objęte są Pieniny i Tatry (również cała część słowacka) oraz najważniejsze słowackie szczyty z pasm widocznych w obszarach przygranicznych: Mała Fatra, Wielka Fatra, Wielki Chocz, Tatry Niżne. Pokrycie terenu obejmuje również Karpaty Ukraińskie, a nawet góry w Rumunii, które przy dobrej pogodzie są widoczne z Tarnicy. Aplikacja sprawdzi się we wszystkich miastach położonych w górach, takich jak: Świerardów Zdrój, Jakuszyce, Szklarska Poręba, Karpacz, Kowary, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Boguszów-Gorce, Lubawka, Wałbrzych, Bielawa, Srebrna Góra, Bardo, Sobótka, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Radków, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Międzygórze, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Istebna, Koniaków, Jaworzynka, Bielsko-Biała, Szczyrk, Brenna, Porąbka, Międzybrodzie, Kocierz, Żywiec, Węgierska Góra, Milówka, Rajcza, Ujsoły, Glinka, Rycerka, Zwardoń, Jeleśnia, Korbielów, Zawoja, Kęty, Andrychów, Wadowice, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Myślenice, Rabka-Zdrój, Nowy Targ, Chochołów, Witów, Kiry, Kościelisko, Zakopane, Murzasichle, Małe Ciche, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Łapsze, Mszana, Limanowa, Niedzica, Czorsztyn, Ochotnica, Krościenko, Szczawnica, Nowy Sącz, Rytro, Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój, Muszyna, Tylicz, Wysowa-Zdrój, Gorlice, Jasło, Krosno, Ustrzyki, Solina, Polańczyk, Cisna. Kolekcjonerzy górscy mają do dyspozycji wszystkie szczyty objęte odznakami: Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór, Korona Sudetów Polskich i Korona Sudetów.

Słowa kluczowe:

rozszerzona, rzeczywistość, AR, góry, wzgórza, szczyty, turystyka, pasma, panorama, fotografia, zdjęcia, opisy, kolekcja, zdobywanie, korona, gór, Sudety, Karkonosze, Szklarska Poręba, Karpacz, Jelenia Góra, Wałbrzych, Kłodzko, Śnieżnik, Beskidy, Cieszyn, Bielsko-Biała, Szczyrk, Żywiec, Nowy Targ, Tatry, Zakopane, Kasprowy, Giewont, Rysy, Morskie Oko, Gorce, Pieniny, Nowy Sącz, Bieszczady, wieżowce, budynki, kominy, maszty, latarnie morskie, Warszawa, Pałac Kultury, mapa, kompas, krajobraz, krajoznawstwo, PTTK, Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór, Korona Sudetów Polskich, Korona Sudetów
Polskie Góry – 7 benefits for you:

1. You will see on your smartphone a virtual panorama of mountains with descriptions of peak names, altitudes and distances to them,
2. The description of the mountains will automatically shift as the phone rotates,
3. You will make and share photos of mountain panoramas with descriptions,
4. You will see the drawn mountain panorama from a given place in a given direction,
5. Check your location on maps with selected peaks,
6. Read information about the Polish mountains and use the interactive band map,
7. You will collect the peaks you have acquired.

More info on page:
http://polskiegory.byledobiec.pl

The advantage of the Polskie Góry application is that the entire peak base and topography of the area are included in the installation package, so you do not have to download additional data. The terrain coverage is sufficient for mountain tourists in Poland: Tatry, Sudety, Beskidy, and Świętokrzyskie Mountains. The application also describes high buildings in Polish cities, chimneys, masts, and on the coast means, for example, lighthouses. The maps describe mountain lakes and ponds, eg Morskie Oko. The mountainous area includes in the Sudety Mountains from the west: Łużyckie Mountains and Foothills, Jizera Mountains, Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry and Pogórze Kaczawskie, Kamienne Mountains, Wałbrzyskie Mountains, Sowie Mountains, Ślęża Massif, Stolowe Mountains, Orlickie Mountains, Bystrzyckie Mountains, Śnieżnik Massif, Bialskie Mountains, Złote Mountains, Bardzkie Mountains, Opawskie Mountains and the entire Jeseník massif belonging to the Czech Republic. Many Czech summits are added in the aforementioned bands. In the Beskids, the area begins with the Czech Silesian-Moravian Beskids, further: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki (with the Babia Góra massif), Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Bieszczady. From the other Carpathian mountain ranges, the Pieniny and Tatra mountains (also the whole Slovak part) and the most important Slovak peaks with ranges visible in the border areas are located: Little Fatra, Big Fatra, Big Chocz, and Low Tatras. Coverage of the area also includes Ukrainian Carpathians, and even mountains in Romania, which in good weather are visible from Tarnica. The application will work in all cities located in the mountains, such as: Świerardów Zdrój, Jakuszyce, Szklarska Poręba, Karpacz, Kowary, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Boguszów-Gorce, Lubawka, Wałbrzych, Bielawa, Srebrna Góra, Bardo, Sobótka, Jedlina- Zdrój, Nowa Ruda, Radków, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Międzygórze, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Istebna, Koniaków, Jaworzynka, Bielsko-Biała , Szczyrk, Brenna, Porąbka, Międzybrodzie, Kocierz, Żywiec, Węgierska Góra, Milówka, Rajcza, Ujsoły, Glinka, Rycerka, Zwardoń, Jeleśnia, Korbielów, Zawoja, Kęty, Andrychów, Wadowice, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Myślenice, and Rabka- Zdrój, Nowy Targ, Chochołów, Witów, Kiry, Kościelisko, Zakopane, Murzasichle, Małe Ciche, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Łapsze, Mszana, Limanowa, Niedzica, Czorsztyn, Ochotnica, Krościenko, Szczawnica, Nowy Sącz, Rytro, Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój, Muszyna, Tylicz, Wysowa-Zdrój, Gorlice, Jasło, Krosno, Ustrzyki, Solina, Polańczyk, Cisna. Mountain collectors have at their disposal all the peaks covered by badges: the Crown of Polish Mountains, the Diadem of Polish Mountains, the Crown of the Polish Sudetes and the Crown of the Sudetes.

Keywords:

extended, reality, AR, mountains, hills, peaks, tourism, ranges, panorama, photography, photos, descriptions, collection, conquering, crown, mountains, Sudety, Karkonosze, Szklarska Poręba, Karpacz, Jelenia Góra, Wałbrzych, Kłodzko, Śnieżnik, Beskidy, Cieszyn, Bielsko-Biała, Szczyrk, Żywiec, Nowy Targ, Tatry, Zakopane, Kasprowy, Giewont, Rysy, Morskie Oko, Gorce, Pieniny, Nowy Sącz, Bieszczady, skyscrapers, buildings, chimneys, masts, lighthouses, Warsaw, Palace of Culture, map, compass, landscape, touring, PTTK, Crown of Polish Mountains, Diadem of Polish Mountains, Crown of Polish Sudetes, Crown of the Sudetes
Aktualizacja szczytów w Beskidzie Śląskim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *