Download Hyre Utleier 1.9.14 APK

 • Posted by:
 • Posted on:
 • Category:
  Auto & Vehicles, GamesAuto & Vehicles, Games
 • System:
  Unknown
 • Price:
  USD 0
 • Views:
  22

Med et par tastetrykk på telefonen er bilen din delt, og leietaker kan enkelt åpne, lukke og betale for bilen, kun ved hjelp av mobilen. Du bestemmer selv hvor lenge bilen kan leies, enten bare noen timer eller flere dager.

Beregning av bompasseringer, drivstoff og kilometer gjøres automatisk ved endt leieforhold. Slik tjener du enkelt penger på bilen når du selv ikke bruker den, uten tidkrevende administrasjon og overlevering av nøkler.

Bilen er forsikret med If Superforsikring for inntil 1 million, som gir deg markedets beste forsikring slik at du kan sove godt om natta. Leietaker er ansvarlig for å dokumentere bilens stand og må ta bilder av bilen i appen før og etter leieperioden for å fullføre leien.

I tillegg til å gjøre det enkelt å tjene penger på bilen, har du også mulighet til å dele digitale nøkler med venner og familie uten å ta betalt. De du deler nøkkelen med får den tilgjengelig i Hyre-appen, og du har til en hver tid oversikt over hvem som har tilgang til bilen din under “delte nøkler”.
With a few keystrokes on the phone, your car is shared, and the tenant can easily open, close and pay for your car, using only mobile. You decide how long the car can be rented, either a few hours or several days.

Calculation of toll roads, fuel and kilometers is done automatically by the end of the tenancy. How to earn easy money on your car when you’re not using it, without time-consuming administration and handover of keys.

The car is insured with If Super Insurance for up to 1 million, which gives you the market’s best insurance so you can sleep well at night. The tenant is responsible for documenting vehicle condition and must take pictures of the car in the app before and after rental period to complete the rent.

In addition to making it easy to make money on your car, you also have the opportunity to share digital keys with friends and family without charge. Anyone you share the key with getting it available in Hyre app, and you have at any given time record of who has access to your car under “shared keys”.
– Vi har rettet en feil hvor knappenålen på kartet ikke alltid ble vist
– Vi har oppdatert flere tekster rundt om i appen til å være mer tydelige
Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
Download Hyre Utleier 1.9.14 APK

No votes so far! Be the first to rate this post.

Gravatar Image
An engineer by design, author by default and Android fan by choice. When Vera isn’t reading for news on Android devices he spends his time tweaking the website and taking photos for fun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.