Download Giai toan: giải toán 9 1.0.9 APK

Download Giai toan: giải toán 9 1.0.9 APK

App Information of Giai toan: giải toán 9

App Name Giai toan: giải toán 9 v1.0.9
Genre Apps, Education
Size33.8 MB
Latest Version1.0.9
Get it On Google Play
Update2019-05-25
Package Namevn.giaingay.search
Rating ( 795 )
Installs50,000+

Description of Giai toan: giải toán 9

This is about Giai toan: giải toán 9 and i have file of Free Download Giai toan: giải toán 9 1.0.9 APK than you can explore the download link below. So, if you want to get this amazing file APK about Download Giai toan: giải toán 9 1.0.9 APK, just click -the download APK button- below.

This APK file was upload at 2019-05-25 upload by vn.giaingay.search admin in Education category. Developed by Giải toán, Giai toan: giải toán 9 now has a 50,000+ times download on GooglePlay. Giai toan: giải toán 9 is Education category Android app with rating with 795 number of vote. You can download Giai toan: giải toán 9 1.0.9 APK with _vn.giaingay.search.apk filename below. Giai toan: giải toán 9 1.0.9 Latest Version Update in 2019-05-25.

Giai toan: giải toán 9 1.0.9 screenshots 1

Download APK

Giai toan: giải toán 9 – An Overview

Download Giai toan gii ton 9 1.0.9 APK
Với robot tìm kiếm thông minh, Giải toán 9 (giai toan) là ứng dụng ưu việt trong việc tìm lời giải bài tập toán 9 với độ chính xác cao. Từ đại số tới hình học, từ bài tập sách giáo khoa đến bài tập nâng cao hay các chuyên đề đề thi vào lớp 10 môn toán, giải toán 9 như một gia sư cá nhân giải đáp các bài toán hoàn toàn miễn phí và không giới hạn số lượng.
Cách thức hoạt động
Với điện thoại kết nối internet, chỉ cần nhấn nút chụp ảnh sau đó khoanh vùng câu hỏi robot sẽ tìm và đưa ra lời giải Toán 9 phù hợp, chính xác lên đến 80%. Bạn có thể tham khảo cách giải, kiểm tra đáp án một cách nhanh nhất tại nhà mà không mất thời gian tìm kiếm hay hỏi bạn bè.
*Những điểm nổi bật của Giaitoan – Giải toán 9
•Giải toán 9 do người Việt sáng tạo, phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam
•Robot thông minh tìm lời giải cho cả Hình học lẫn đại số lớp 9
•Lời giải chi tiết, rõ ràng, chính xác phù hợp
•Nhận diện của chữ viết tay và chữ in
*App Hỗ trợ tất cả các dạng toán 9 bao gồm:
•Căn bậc hai, căn bậc ba
•Hàm số bậc nhất
•Hệ phương trình, hàm số y=ax2
•Hệ thức lượng trong tam giác
•Đường tròn, góc với đường tròn
•Hình trụ, hình nón, hình cầu
*Sử dụng với 3 bước đơn giản:
•Vào ứng dụng, chụp ảnh đề bài.
•Chọn vùng bài tập cần giải trong ảnh (Lưu ý: Chỉ chọn 1 bài toán )
•Chờ robot tìm kiếm lời giải cho bạn.
Với lời giải bài tập chi tiết, hấp dẫn cùng giao diện thân thiện, dễ dùng, Giai toan (giải toán 9) sẽ đồng hành cùng các bạn lớp 9 học tốt, tiến bộ trong môn toán và vượt qua kì thi vào THPT một cách dễ dàng.
Mọi góp ý và phản hồi, bạn vui lòng gửi vào email: giainhanh.vn@gmail.com
With intelligent search robots, Math 9 (topology) is a preeminent application in finding 9 math problems with high accuracy. From algebra to geometry, from textbook exercises to advanced exercises or subjects to grade 10 math tests, solving math 9 as a personal tutor answers math problems completely free and no quantity limit.
How it works
With the phone connected to the internet, just press the capture button then localize the question, the robot will find and give the correct Math 9 solution up to 80%. You can consult solutions, check answers quickly at home without wasting time searching or asking friends.
* Highlights of Giaitoan – Math Prize 9
• Mathematical Prize 9 created by Vietnamese people, suitable to Vietnam’s education program
• Smart robots find solutions for both Geometry and 9th grade algebra
• Detailed, clear and accurate explanations
• Identification of handwriting and print
* App Support all 9 math forms including:
• Square root, square root
• Best function
• System of equations, functions y = ax2
• Quantitative system in the triangle
• Circle, angle with circle
• Cylindrical, conical, spherical
* Use with 3 simple steps:
• Go to the application, take a picture of the lesson.
• Select the area of ​​the problem to be solved in the picture (Note: Only 1 problem is selected)
• Wait for the robot to find a solution for you.
With detailed and attractive exercises and friendly and easy-to-use interface, Giai Toan (solving math 9) will accompany the 9th grade students to study well, progress in math and pass the exam into high school one easy way.
Any comments and feedback, please send to email: giainhanh.vn@gmail.com
cập nhật thêm tính năng khám phá và tính năng góp ý
Giai toan: giải toán 9 1.0.9 screenshots 2
And if you want to get new and the latest APK Download related with Giai toan: giải toán 9 or Education please bookmark TheseAreTheDroids.com and share my blog to your friends via your social media account like facebook,twitter/instagram etc, and i try my best to give you frequently update with fresh and new APK file. Hope you enjoy staying here. and many thanks.

Free Download Giai toan: giải toán 9 1.0.9 APK in your computer by clicking Download button above. Don’t forget to rate and comment if you interest with this Giai toan: giải toán 9 1.0.9 APK Download.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *