Download e-Remiza 5.6 APK

Download e-Remiza 5.6 APK

(461)Apps, Social

App Information of e-Remiza

App Name e-Remiza v5.6
Genre Apps, Social
Size6.4 MB
Latest Version5.6
Get it On Google Play
Update2019-08-01
Package Namepl.net.abakus.eremiza
Rating ( 461 )
Installs50,000+

Description of e-Remiza

Aplikacja e-Remiza jest dedykowaną aplikacją dla systemu e-Remiza.pl. Stanowi ważny element całego systemu.
Dzięki możliwościom współczesnych smartfonów, strażacy ochotnicy otrzymują ogromne wsparcie w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych.

Funkcje e-Remizy mobilnej:
– podglądu mapy okolicy, w której się znajduje użytkownik
– podgląd hydrantów i innych źródeł zaopatrzenia wodnego w swojej okolicy (na bazie projektu AbakusOSM)
– podgląd pikietażu i oddziałów leśnych (na bazie projektu AbakusOSM)
– wysłanie alarmu do innych użytkowników systemu – alarm zostanie dostarczony natychmiast wraz z określeniem aktualnej pozycji wysyłającego
– odbieranie alarmów z SK i od innych użytkowników, prezentacja miejsca zdarzenia na mapie
– potwierdzanie bądź odrzucanie udziału w zdarzeniu
– raporty z dostarczenia alarmu zawierające liczbę powiadomionych osób, dowódców, kierowców
– tworzenie notatek z akcji – szybkie uzupełnianie czasów udziału w akcji oraz obsady obecnej przy zdarzeniu
– CZAT – wymiana informacji tekstowych pomiędzy użytkownikami aplikacji mobilnej
– wykonanie zdjęcia z miejsca akcji – bez zbędnych kliknięć zostanie ono przesłane do systemu, gdzie można je później obejrzeć z poziomu aplikacji WWW.

Aby uruchomić aplikację konieczne jest posiadanie konta w systemie e-Remiza.
Nowe konto można założyć z poziomu aplikacji mobilnej.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.e-remiza.pl/
The e-Fire Station is a dedicated application for the system e-Remiza.pl. It is an important element of the whole system.
Thanks to the possibilities of modern smartphones, firefighters, volunteers receive a great support during the rescue operations and firefighting.

Features e-firehouse mobile:
– Viewing maps of the area in which the user is
– Excerpt from the hydrants and other sources of water supply in your area (based on the project AbakusOSM)
– Preview chainage and forest units (based on the project AbakusOSM)
– Send an alarm to other users of the system – the alarm will be delivered immediately, together with an indication of the current position of the sender
– Receiving alarms from SK and other users, the presentation event location on the map
– Confirm or reject participation in the event
– Reports provide an alarm containing a number of notified persons commanders, drivers
– Make notes of the action – fast replenishment times participate in the action and the cast present at the event
– CHAT – exchange of text messages between users of mobile application
– Take a photo of the place of action – no clicks it will be sent to the system where you can view them later from the Web application.

To run the application you must have an account in the e-Fire station.
The new account can be set up from the mobile application.
More information can be found at http://www.e-remiza.pl/
Oddajemy w Wasze ręce nową wersję aplikacji e-Remiza 5.6:
– poprawki zgłaszanych błędów i optymalizacje

Więcej informacji na http://www.e-remiza.pl/index.php/nowa-wersja-e-remizy/

Korzystasz e-Remizy na TV w garażu? Pamiętaj o aktualizacji aplikacji eRemiza TV na tym urządzeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *