Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Yên lành đất mẹ Quảng Nam by Guitar Chords

If you are looking for Yên lành đất mẹ Quảng Nam guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Yên lành đất mẹ Quảng Nam by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Yên lành đất mẹ Quảng Nam guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Yên lành đất mẹ Quảng Nam by Guitar Chords

 
Đất Quảng  
Bm 
Nam hôm nay bừng sángTrời Quảng  
G 
Nam cờ đỏ tung  
Em 
bayTiếng chuông  
A 
chùa Linh Ứng ngân  
D 
vangNúi Mẹ  
Em 
Thứ hiên ngang giữa  
F#7 
trời Đất Quảng  
Bm 
Nam đồng đội tôi nằm  
D 
đóNhững con  
Em 
người bất khuất kiên  
D 
trungChết về với  
F#7 
mẹ Quảng Nam anh  
Bm 
hùng Trời 
 
 
D 
cao có thấu nghĩa  
Bm 
tìnhHải Phòng với Đà Nẵng – Quảng  
Em 
NamHạt gạo chia đôi gừng cay muối  
D 
mặnGian khổ hy sinh làm nên chiến  
A 
thắng Nén hương  
D 
trầm tỏa ngát thơm  
G 
bayThắp cho  
A 
người nằm xuống nơi  
D 
đâyĐồng đội hôm  
Em 
nay dựng bia ghi  
D 
nhớĐể ngàn năm  
F#7 
sau hồn thiêng mãi mãiYên lành trên đất mẹ Quảng  
Bm 
NamLeave a Reply

Your email address will not be published.