Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Xin đừng lỗi hẹn by Mặc Thế Nhân Guitar Chords

If you are looking for Xin đừng lỗi hẹn guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Xin đừng lỗi hẹn by Mặc Thế Nhân using guitar or guitar.
This song by Mặc Thế Nhân can also be played by that instruments.
=

Xin đừng lỗi hẹn guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Xin đừng lỗi hẹn by Mặc Thế Nhân Guitar Chords

 
1. Xin đừng lỗi hẹn quên giờ gặp  
Em 
nhau 
 
 
C 
Thời gian làm  
Am 
những u tư bạc  
B7 
đầu 
 
 
Em 
Lá vàng thẹn thùng rơi  
Am 
mauPhố phường bùi ngùi chung  
B7 
sầu. 2. Sao trời lánh mặt mây buồn lẻ  
Em 
loi 
 
 
C 
Đường khuya ủ  
Am 
ấp đôi chân lạc  
B7 
loài 
 
 
Em 
Trách thầm đời bạc như  
Am 
vôiHứa lời mà rồi không  
D 
tớiNỗi chua  
B7 
cay mấy tuổi nào  
Em 
nguôi. ĐK: Thương nhau làm  
C 
chi để  
D 
giờ ôm mối  
G 
hận
Am 
Bao nhiêu chờ  
D 
mong buồn  
B7 
theo cơn gió  
Em 
lộngVì đâu phai nhạt  
B7 
chóng đành  
C 
mang riêng một  
Am 
bóngVết 
 
 
B7 
thương lòng người có biết  
Em 
không. 3. Tay nào níu được ân tình đổi  
Em 
ngôi 
 
 
C 
Phồn hoa cạm  
Am 
bẫy buông trôi cuộc  
B7 
đời 
 
 
Em 
Những gì hò hẹn xa  
Am 
xôiSẽ là bạn đường chung  
D 
lốiĐã tan  
B7 
trong nước bọt đầu  
Em 
môi.Leave a Reply

Your email address will not be published.