Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Vàm Cỏ Đông by Guitar Chords

If you are looking for Vàm Cỏ Đông guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Vàm Cỏ Đông by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Vàm Cỏ Đông guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Vàm Cỏ Đông by Guitar Chords

 
Ở tận sông  
Dm 
Hồng em có  
Bb 
biếtQuê hương  
C 
anh cũng có dòng  
F 
sôngAnh mãi  
Am 
gọi với lòng tha thiếtVàm Cỏ  
Gm 
Đông, ơi  
Am 
Vàm Cỏ  
Dm 
Đông 
 
 
Gm 
-
Dm 
 
Dm 
Ơ ơi Vàm Cỏ  
F 
Đông, ơi hỡi dòng  
Bb 
sôngNước xanh biên  
Dm 
biếc chẳng đổi thay dòngĐuổi Pháp đi  
Dm 
rồi nay đuổi Mỹ xâm lăngGiặc  
G 
đi đời giặc sông càng xanh  
Dm 
trongGiặc 
 
 
C 
đi đời giặc sông  
A 
càng xanh  
Dm 
trong
 
Dm 
Ơ ơi Vàm Cỏ  
F 
Đông ơi hỡi dòng  
Bb 
sôngCó anh du  
Dm 
kích dũng cảm kiên cườngLẫn ánh trăng  
Dm 
vàng băng lửa đạn qua sôngDiệt  
G 
tan tàu giặc giữ gìn quê  
Dm 
hươngDiệt 
 
 
C 
tan tàu giặc giữ  
A 
gìn quê  
Dm 
hương
 
Vàm Cỏ  
Dm 
Đông đây  
F 
Vàm Cỏ  
Gm 
đông đâyTa quyết  
Dm 
giữ từng mái  
Am 
xuồng tấm lưới cây  
Gm 
dầmTừng con  
Am 
người làm nên lịch sửVà dòng  
Dm 
sông trong mát quanh  
A 
năm
 
Dm 
Vàm Cỏ Đông đây,  
F 
Vàm Cỏ  
Gm 
Đông đâyTa quyết  
Dm 
giữ từng mái  
Am 
nhà nép dưới rặng  
Gm 
dừaTừng thửa  
Am 
ruộng ngời đen màu mỡTừng mối  
C 
tình hò  
Am7 
hẹn sớm  
Dm 
trưaLeave a Reply

Your email address will not be published.