Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Từ Rất Xa Khơi by Đỗ Vy Hạ Guitar Chords

If you are looking for Từ Rất Xa Khơi guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Từ Rất Xa Khơi by Đỗ Vy Hạ using guitar or guitar.
This song by Đỗ Vy Hạ can also be played by that instruments.
=

Từ Rất Xa Khơi guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Từ Rất Xa Khơi by Đỗ Vy Hạ Guitar Chords

 
1. Từ rất xa  
Am 
khơi Người đã gọi  
Dm 
tôi đi giữa lòng  
C 
đời rao truyền tin  
E7 
mới
Am 
Từ rất xa  
G 
khơi Người đã chọn  
C 
tôi đi vào thế  
E7 
giới rắc gieo tình  
Am 
Người ĐK: 
 
 
A 
Xin cho đôi  
C#m 
chân luôn miệt  
F#m 
mài để từ  
Bm 
nay bước đi  
E 
hoài ngọt  
E7 
lời rao tin  
A 
mới.
Bm 
Tôi xin đôi tay giang vời  
E 
vợi để tình  
D 
thương luôn chứa  
E 
chan và bình  
E7 
an gieo ngàn  
A 
nơi. 2. Từ rất xa  
Am 
khơi Người đã chọn  
Dm 
tôi trong những bạn  
C 
bè nơi lòng dương  
E7 
thế.
Am 
Và đỡ nâng  
G 
tôi Người biến luyện  
C 
nên như hạt giống  
E7 
tốt gieo trên mọi  
Am 
miền. ĐK: 
 
 
A 
Xin cho đôi  
C#m 
chân luôn miệt  
F#m 
mài để từ  
Bm 
nay bước đi  
E 
hoài ngọt  
E7 
lời rao tin  
A 
mới.
Bm 
Tôi xin đôi tay giang vời  
E 
vợi để tình  
D 
thương luôn chứa  
E 
chan và bình  
E7 
an gieo ngàn  
A 
nơi. 3. Từ rất xa  
Am 
khơi Người muốn đời  
Dm 
tôi như đuốc rạng  
C 
ngời soi miền tăm  
E7 
tối.
Am 
Từ rất xa  
G 
khơi Người đã đặt  
C 
tôi như loài muối  
E7 
đất ướp thêm mặn  
Am 
đời. ĐK: 
 
 
A 
Xin cho đôi  
C#m 
chân luôn miệt  
F#m 
mài để từ  
Bm 
nay bước đi  
E 
hoài ngọt  
E7 
lời rao tin  
A 
mới.
Bm 
Tôi xin đôi tay giang vời  
E 
vợi để tình  
D 
thương luôn chứa  
E 
chan và bình  
E7 
an gieo ngàn  
A 
nơi.Leave a Reply

Your email address will not be published.