Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Tình sử Huyền Trân by Nam Lộc Guitar Chords

If you are looking for Tình sử Huyền Trân guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Tình sử Huyền Trân by Nam Lộc using guitar or guitar.
This song by Nam Lộc can also be played by that instruments.
=

Tình sử Huyền Trân guitar chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tình sử Huyền Trân by Nam Lộc Guitar Chords

 
Trở về quá  
Dm 
khứ lật  
A 
trang sử tình đau  
Dm 
thươngXưa nàng Huyền Trân một trang quốc sắc thiên  
F 
hương
Am 
Để cho vua  
F 
cha ôm mộng lớn,  
Bb 
gợp thâu giang  
C 
sơn chung một mối
F 
Nàng đành hy  
C 
sinh một  
Am 
đời một đời trâm anh
 
Giã từ mẫu  
Dm 
quốc nàng  
A 
theo Chế Bồng sang  
Dm 
ChiêmVới của hồi môn để dâng Châu Lý Châu  
F 
Ô
Am 
Huyền Trân ra  
F 
đi đi vì nước,  
Bb 
Huyền Trân ra  
C 
đi đi vì quốc
F 
Ngậm ngùi dân  
C 
Nam xót  
Am 
thương một đời giai  
Dm 
nhân 
 
 
Gm 
Dm 
 
ĐK: Còn  
Bb 
ai đau  
A 
đớn hơn Trần tướng  
Dm 
quânNhìn 
 
 
Gm 
theo u  
C 
uất khối tình thuỷ  
F 
chungTrăm năm đá  
Dm 
vàng còn  
Gm 
đây anh không thể nào xuôi  
C 
tayThế 
 
 
F 
nên quyết  
Am 
lòng không kể gian  
C 
nguy giữ cho mối tình  
Dm 
keo 
 
sơn.
 
Đồ bàn anh  
Dm 
đến tìm  
A 
em lúc lửa ngút  
Dm 
caoÔi giàn hoả thiêu sẵn sàng thiêu đốt thân  
F 
em
Am 
Dành em qua  
F 
tay ông thần chết,  
Bb 
nhìn nhau rưng  
C 
rưng trong lòng mắt
F 
Thuyền vừa ra  
C 
khơi mới  
Am 
hay mình tựa nên  
Dm 
đôi!Leave a Reply

Your email address will not be published.