Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Thu trong mắt em by Guitar Chords

If you are looking for Thu trong mắt em guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Thu trong mắt em by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Thu trong mắt em guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thu trong mắt em by Guitar Chords

 
Em  
F 
giữ mùa ThuTrong  
C 
hồ mắt biếcXanh  
Gm 
xanh mây trời
G7 
Ngát tóc em  
C7 
bay
 
Con  
F 
sóng nào đâyXô  
C 
bước chân sayHồn  
Gm 
nào mở  
Bb 
ngỏ
C7 
Đầy hương gió  
F 
lay
 
D7 
Em 
 
 
Gm 
đến
C 
Tình tôi giữ  
F 
trọn
Bb 
Vòng 
 
tay
Gm 
ôm gọn đời  
C7 
nhau
 
F 
Giọt 
 
 
Bb 
hồng
Gm 
Ươm giữa vàng  
C 
thau
Dm 
Trái 
 
 
G7 
chín
C7 
ngây ngất đầu  
F 
mùa
 
Chiều  
F 
êm len lénVào  
Bb 
ngày vàng  
C 
láTrôi 
 
 
Gm 
trên ngọt ngàoNâng cánh trời  
C7 
lên
 
Hôn  
F 
lên mắt nâuThu  
Dm 
dâng ngập  
Gm 
lốiCho 
 
 
C 
hồn tôi  
Am 
sayLạc 
 
 
Bb 
vào hoang  
F 
vuLeave a Reply

Your email address will not be published.