Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Stand For Girls (Khí Phách Nữ Nhi) by Phương Uyên Guitar Chords

If you are looking for Stand For Girls (Khí Phách Nữ Nhi) guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Stand For Girls (Khí Phách Nữ Nhi) by Phương Uyên using guitar or guitar.
This song by Phương Uyên can also be played by that instruments.
=

Stand For Girls (Khí Phách Nữ Nhi) guitar chords has Disco rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Stand For Girls (Khí Phách Nữ Nhi) by Phương Uyên Guitar Chords

 
Hợp âm vòng 4  
Am 
 
F 
 
C 
 
G 
    
Am 
Đã bao nhiêu đời nay,  
F 
nếm bao nhiêu mùi chua cay.
C 
Tương lai chẳng biết là gì’?  
G 
hi sinh năm tháng xuân thì.Người
Am 
đã quen với điều này : chỉ  
F 
có nam nhi mới là hay !!!Bao  
C 
nhiu nước mắt tủi hờn, bao  
G 
nhiêu kiếp sống ơ thờ….ĐK :Người hãy bíết  
Am 
rằng, nếu trong cuộc đời : ko có chúng  
F 
ta sao kêu tên cuộc đời’?Đừng  
C 
dựa vào ai ‘?, đừng để họ muốn tương  
G 
lai !!!Hãy bước ra  
Am 
đi nếu ai còn khinh khi, bỏ lại phía sau  
F 
lưng đừng nghi ngại gì ‘?Cuộc  
C 
đời trong tay chúng ta, mình  
G 
cùng ngang vai sánh với nam nhi…..
Am 
nà na ná nà na….
F 
……..na
C 
…. 
 
na….
G 
….. ( x2)Leave a Reply

Your email address will not be published.