Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Sinh nhật đen by Phú Quang Guitar Chords

If you are looking for Sinh nhật đen guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Sinh nhật đen by Phú Quang using guitar or guitar.
This song by Phú Quang can also be played by that instruments.
=

Sinh nhật đen guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sinh nhật đen by Phú Quang Guitar Chords

 
Tháng  
Dm 
mười anh vụng về hút những cơn  
C 
mưaNhốt 
 
 
Bb 
vào trái tim khô  
Dm 
hạnĐể từng đêm từng  
Gm 
đêm nghe mưa rũ trong  
A 
hồn Tháng 
 
 
Dm 
mười anh đón những cơn giông tình  
C 
yêu 
 
…
Bb 
Bằng nửa đời mục  
Gm 
rãEm có làm chiếc  
C 
lá rụng xuống đời  
F 
anh 
 
 
A 
 Tháng 
 
 
Dm 
mười sinh nhật  
Gm 
đen,Không có  
C 
em, không có  
F 
emAnh rớt  
A 
xuống vực sâu xa  
Gm 
thẳm…Chơi vơi chơi  
A 
vơi chẳng nhận ra  
Dm 
mình.Leave a Reply

Your email address will not be published.