Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Rừng xanh xanh mãi by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

If you are looking for Rừng xanh xanh mãi guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Rừng xanh xanh mãi by Trịnh Công Sơn using guitar or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that instruments.
=

Rừng xanh xanh mãi guitar chords has Valse rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Rừng xanh xanh mãi by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

 
Rừng  
C 
xanh bao nhiêu  
F 
láLá 
 
 
C 
bao nhiêu trên  
G 
cànhCây 
 
 
C 
xanh bao nhiêu  
F 
tuổiCây 
 
 
G 
già bao nhiêu  
C 
năm
 
Rừng  
C 
xanh rừng xanhEm  
Dm 
cây non mới  
F 
đếnTôi 
 
 
G 
đứng đó trầm  
C 
ngâm
 
Rừng  
C 
xanh bao nhiêu  
F 
gióGió 
 
 
C 
qua đây bao  
Dm 
lầnBao nhiêu lần lá rụngBao  
G 
nhiêu chồi đã  
C 
lên
 
Rừng  
C 
xanh rừng xanhCây  
Dm 
non là em  
F 
đóCòn 
 
 
G 
tôi như cây  
C 
già
 
Tuổi  
C 
thơ xanh mãiVới  
Dm 
trái tim vuiRừng  
C 
ơi xanh  
Dm 
hoàiMái 
 
 
G 
tóc giùm  
C 
tôiLeave a Reply

Your email address will not be published.