Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Phượng Khấu (Phượng Khấu OST) by Jang Nguyễn Guitar Chords

If you are looking for Phượng Khấu (Phượng Khấu OST) guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Phượng Khấu (Phượng Khấu OST) by Jang Nguyễn using guitar or guitar.
This song by Jang Nguyễn can also be played by that instruments.
=

Phượng Khấu (Phượng Khấu OST) guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Phượng Khấu (Phượng Khấu OST) by Jang Nguyễn Guitar Chords

 
Ngày  
Am 
hương sắc thơm bóng  
F 
nguyệt thẹn ướcChợp  
Am 
mắt chưa quen đêm  
F 
nguyệt cạn chénTình  
G 
ai hao gầy lời  
Dm 
thề đá nát  
Am 
vàng phai não nềTrăng  
Am 
sáng nghiêng nghiêng soi  
F 
người tình cũDuyên  
Am 
đã đi chưa hay  
F 
còn lưu trúĐẹp  
G 
nơi riêng người nỗi  
Am 
buồn cứ thế  
Am 
thiên thu Hoàng  
Dm 
ai sắc phong ai  
F 
bước ta mongVẹn  
C 
nguyên giấc mơ gió  
F 
cuốn mây bồngTrầm  
G 
hương khoả thơm căn  
C 
phòng một mình chiếu  
E7 
gấmNụ 
 
 
Dm 
cười nhạt phai sóng  
F 
gió ngang vaiHơi  
C 
ấm người thương bay  
E7 
về lãng quênDẫu sắc son  
G 
chỉ lặng yên đến  
E7 
vỡ nát cõi lòng  
Am 
 Thuyền ngược  
Am 
gió trôi ngangChẳng ai  
C 
thấu đến taHỏi  
Am6 
đên khi nào mây  
Dm 
ngàn hạ nơi chốn  
E 
nhân gianVì thương  
Am 
đến vô vọngTận ngàn  
C 
kiếp trông mongÁnh  
E 
trăng nghẹn ngào chạm đáy giếng  
Am 
sâu—— Hoàng 
 
 
Dm 
ai sắc phong ai  
F 
bước ta mongVẹn  
C 
nguyên giấc mơ gió cuốn  
F 
mây bồngTrầm  
G 
hương khoả thơm căn  
C 
phòng một mình chiếu  
E7 
gấmNụ 
 
 
Dm 
cười nhạt phai sóng  
F 
gió ngang vaiHơi  
C 
ấm người thương bay  
E7 
về lãng quênDẫu sắc son  
G 
chỉ lặng yên đến  
E7 
vỡ nát cõi lòng  
Am 
 Thuyền ngược  
Am 
gió trôi ngangChẳng ai  
C 
thấu đến taHỏi  
Am6 
đên khi nào mây  
Dm 
ngàn hạ nơi chốn  
E 
nhân gianVì thương  
Am 
đến vô vọngTận ngàn  
C 
kiếp trông mongÁnh  
E 
trăng nghẹn ngào chạm đáy giếng  
Am 
sâu Khát 
 
 
Dm 
khao bình  
F 
yên tựa như đốm  
Am 
saoMãi 
 
 
Dm 
mê khoảng  
F 
trời trọn vẹn nghĩa  
E 
phu thêNgát cao trời  
Dm 
ba vạn  
C 
sáu ngàn xa cách  
Dm 
ái tình  
F 
nông sâu có  
E 
bền lâu ơi  
Am 
aThanh 
 
 
F 
xuân ngang thềm Thiệu  
G 
Trị ai thấu tâm  
E7 
tư Thuyền ngược  
Bm 
gió trôi ngangChẳng ai  
D 
thấu đến taHỏi đên  
Bm6 
khi nào mây  
Em 
ngàn hạ nơi chốn  
F# 
nhân gianVì thương  
Bm 
đến vô vọngTận ngàn  
D 
kiếp trông mongÁnh  
F# 
trăng nghẹn ngào chạm đáy giếng  
Bm 
sâuLeave a Reply

Your email address will not be published.