Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Npam Rau Txoj Kev Hlub by Trisha Npib Vaj Guitar Chords

If you are looking for Npam Rau Txoj Kev Hlub guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Npam Rau Txoj Kev Hlub by Trisha Npib Vaj using guitar or guitar.
This song by Trisha Npib Vaj can also be played by that instruments.
=

Npam Rau Txoj Kev Hlub guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Npam Rau Txoj Kev Hlub by Trisha Npib Vaj Guitar Chords

 
VERSE 1:Kuv lub  
D 
siab, nws raug tsuj puas  
Bm 
tagNeeg siab phem li  
G 
koj ib hnub yuav npamVim koj dag kuv ib  
A 
hnub dhau hmo dhau  
A 
hli VERSE 2:Vim li  
D 
cas, koj hos ntxias dag  
Bm 
kuvZais koj lub siab los  
G 
kuv twb paub tagQhov tseeb koj twb muaj  
A 
ib tug tshiab  
A 
nraim koj, tas li. Pre-Chorus:
Bm 
Kuv ua txhaum qhov twg, koj tsis  
G 
nyiam tsis hlub kuv  
A 
tiag
Bm 
Tsuas lam ntxias lub siab, ruam kuv thiaj  
A 
ntseeg
Bm 
Ntev npaum  
A 
no, wohoooo Chorus:Ua zoo rau koj npaum  
D 
twg los koj tsis khesHlub koj npaum twg  
A 
los koj hlub lwm tus,Siab phem li  
Bm 
koj, yuav mob rau  
A 
kojTxoj kev hlub yav tom  
D 
ntejSiab phem li  
Bm 
koj, yuav  
A 
npamRau 
 
 
D 
txoj kev hlub koj  
A 
muaj tom  
D 
ntej VERSE 3:Neeg li  
D 
koj, muaj ib hnub yuav  
Bm 
npam rau txoj kev hlubNeeg lim hiam li  
G 
koj siab ncaj tsis nceesIb hnub koj yuav mob  
A 
siab ib yam kuv  
A 
thiab, ntseeg  
D 
kuv VERSE 4:Txoj kev  
D 
hlub, muab tas nrho rau  
Bm 
koj ib leegUa cas thaum kawg ho  
G 
hloov siab ntawm kuv musKuv tsis zoo qhov  
A 
twg koj thiaj ua siab  
D 
phem, tag npaum Pre-Chorus:
Bm 
Kuv ua txhaum qhov twg, koj tsis  
G 
nyiam tsis hlub kuv  
A 
tiag
Bm 
Tsuas lam ntxias lub siab, ruam kuv thiaj  
A 
ntseeg
Bm 
Ntev npaum  
A 
no, wohoooo Chorus:Ua zoo rau koj npaum  
D 
twg los koj tsis khesHlub koj npaum twg  
A 
los koj hlub lwm tus,Siab phem li  
Bm 
koj, yuav mob rau  
A 
kojTxoj kev hlub yav tom  
D 
ntejSiab phem li  
Bm 
koj, yuav  
A 
npamRau 
 
 
D 
txoj kev hlub koj  
A 
muaj tom  
D 
ntej Ending:
D 
Kuv ntseeg tias wb, ntshe los  
A 
tag li noKuv mam  
Bm 
yog tus  
D 
uas, tso koj  
F#m 
mus hlubHlub nws li koj siab  
D 
ntshaw.Leave a Reply

Your email address will not be published.