Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Người đàn ông tự tin by Tạ Quang Thắng Guitar Chords

If you are looking for Người đàn ông tự tin guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Người đàn ông tự tin by Tạ Quang Thắng using guitar or guitar.
This song by Tạ Quang Thắng can also be played by that instruments.
=

Người đàn ông tự tin guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Người đàn ông tự tin by Tạ Quang Thắng Guitar Chords

E 
Sâu thẳm trong lòng anh,Là  
C#m 
câu tình yêu thiết tha,Đừng  
A 
nghĩ anh thô kệch,Mà  
B 
không biết cách yêu thương. 
E 
Đây bờ vai vạm vỡCòn  
C# 
đây tình yêu lớn lao
A 
Những lúc em buồnThì  
B 
hãy bước tới bên anh. 
C#m 
Đừng lo lắng,  
F# 
vì em đã, có anh  
A 
.
B 
Anh sẽ nắm lấy tay em.
C#m 
Cùng anh nhé,  
F# 
mình say đắm, ước mơ  
A 
.Hạnh 
 
 
B 
phúc sẽ mãi mãi bên ta. 
E 
Cha da da cha da da, da di da
A 
Mình bên nhau nhé  
E 
em.La la la cha da da da di da
A 
Mãi bên  
E 
nhau.Cha da da cha da da, da di da
A 
Giờ em đã có  
E 
anh.Cha da da cha da da, da di da
A 
Người đang  
E 
ông tự  
A 
tin.Leave a Reply

Your email address will not be published.