Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao by Ngôi Sao Kỳ Diệu Guitar Chords

If you are looking for Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao by Ngôi Sao Kỳ Diệu using guitar or guitar.
This song by Ngôi Sao Kỳ Diệu can also be played by that instruments.
=

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao by Ngôi Sao Kỳ Diệu Guitar Chords

C 
Cao cao như đất cao,  
F 
trời cao vẫn  
G 
cao
C 
Đất đất rộng lớn lao  
F 
vẫn không hơn được  
C 
trời
C 
Bao ngôi sao  
G 
lấp lánh kia  
Am 
mặt trăng uốn lưỡi  
Em 
liềm
F 
Còn sao chổi dài lê  
C 
thê cái đuôi  
Dm 
nơi cầu vồng sắc  
G 
tươi
C 
Thời gian  
G 
đi qua mau  
Am 
làm sao bạn biết  
F 
được
C 
Ngọn gió kia dạy lên  
Dm 
sóng nhấp nhô  
G 
mặt trời như đang  
C 
cười Chỉ 
 
 
F 
cần bạn thích và suy nghĩ và suy nghĩ  
C 
tìm tòi cho biết
Dm 
Bao nhiêu thắc  
D7 
mắc đó sẽ có  
G7 
câu trả lời giúp bạn ngayRồi  
F 
thế bạn thích bạn sẽ nghĩ suy tìm  
C 
tòi cho thấu
Dm 
Bao nhiêu thế  
D7 
giới trong chúng ta thật diệu  
G7 
kỳ mà ta biết  
C 
được 
 
.Leave a Reply

Your email address will not be published.