Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Men cay tình đời by Giang Trường Guitar Chords

If you are looking for Men cay tình đời guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Men cay tình đời by Giang Trường using guitar or guitar.
This song by Giang Trường can also be played by that instruments.
=

Men cay tình đời guitar chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Men cay tình đời by Giang Trường Guitar Chords

 
1. Người đã xa  
Em 
tôi quên lời xưa hẹn  
C 
thề
D 
Quên đi tình  
G 
đầu để mình tôi sầu  
C 
nhớĐêm vắng lạnh  
Em 
lùng, rượu nồng đắng bờ  
Am 
môiThương xót cho  
B7 
mình vì tình ai lừa  
D 
dốiĐể trái tim  
B7 
này nhỏ lệ sầu thương đau
 
2. Ngày đó bên  
Em 
nhau em thường hay bảo  
C 
rằng
D 
Yêu nhau trọn  
G 
đời, một lời em đã  
C 
hứa!Vật đỗi sao  
Em 
dời, nguyện thề chỉ mình  
Am 
tôiMơ đến mai  
B7 
này cùng chung chăn sẽ  
D 
gốiNhưng có đâu  
B7 
ngờ em phụ bạc tình  
Em 
tôi
 
ĐK Nên bây  
D 
giờ ngồi  
G 
đây, nhấp men  
Em 
cayBuồn cho thân  
D 
tôi số nghèo sao đeo  
C 
mãi?Để bây  
Em 
giờ người đã xa  
B7 
tôiÔi tình  
G 
đầu sao  
B7 
nhiều điều chua  
Em 
cay?
 
3. Giờ chỉ riêng  
Em 
tôi ôm niềm đau rã  
C 
rời
D 
Yêu thương ngày  
G 
nào, giờ tan theo làn  
C 
khóiEm đã xa  
Em 
rồi còn gì nữa mà  
Am 
trongEm đã xa  
B7 
rồi để buồn đau ngày  
D 
thángDuyên kiếp lỡ  
B7 
làng mình một mình đơn  
Em 
côiLeave a Reply

Your email address will not be published.