Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Lên ngàn by Hoàng Việt Guitar Chords

If you are looking for Lên ngàn guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Lên ngàn by Hoàng Việt using guitar or guitar.
This song by Hoàng Việt can also be played by that instruments.
=

Lên ngàn guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lên ngàn by Hoàng Việt Guitar Chords

 
Hò  
Em 
ơi! Dòng sông chảy  
C 
xiết lái thuyền chèo  
Em 
điTrên 
 
 
D 
sông Vàm Cỏ  
G 
Đông nước chảy ngược  
B7 
dòng
Em 
Nước ngược dòng, hò  
D 
ơi! Em  
Bm 
chèo thuyền đi lên rẫy Tráng  
B7 
CồngCắt lúa thay  
Am 
chồng, thay  
Bm 
chồng nuôi  
Em 
con
 
Nước  
Em 
ngập đồng xanh lúa chết gió  
D 
mưa sập đổ mái  
Em 
nhàBao 
 
 
F#7 
nhiêu gia đình tan  
B7 
hoang đau thương lệ rơi chứa  
Em 
chan
 
Em  
E 
đi cắt lúa trên ngàn rẫy trên  
Em 
ngàn nắng chiều chang changĐường  
G 
đi nước ngập mênh mang bàn chân dẫm  
Am 
gai lòng không thở  
Em 
thanNgười 
 
 
E 
dân dưới ruộng lên  
B7 
ngàn tìm  
C 
lúa đổ bao mồ  
D 
hôiGánh 
 
 
G 
về từng hạt lúa vàng cùng nhau chung  
Bm 
sức căm thù giết  
E 
Tây
 
Em  
E 
đi cắt lúa trên ngàn còn  
C#m 
anh chiến đấu sa  
B7 
tràngKháng 
 
 
E 
chiến nhất quyết thành  
A 
công kháng  
E 
chiến nhất quyết thành  
Em 
côngMai này kháng chiến thành  
B7 
công anh về em thỏa ước  
Em 
mongLeave a Reply

Your email address will not be published.