Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Lên đền thánh by LM Thành Tâm Guitar Chords

If you are looking for Lên đền thánh guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Lên đền thánh by LM Thành Tâm using guitar or guitar.
This song by LM Thành Tâm can also be played by that instruments.
=

Lên đền thánh guitar chords has Fox rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lên đền thánh by LM Thành Tâm Guitar Chords

 
Từ muôn  
C 
phương ta về đây sánh  
G7 
vai lên đườngĐường đưa  
F 
ta đi lên  
G7 
đền Chúa  
C 
TaLòng hân  
C 
hoan ta hòa chung tiếng  
Dm 
hát nhịp  
F 
nhàngVui hát  
G 
mừng danh  
G7 
Chúa cứu độ  
C 
ta. 
 
 
G 
 Tiến tiến  
C 
bước lên  
C7 
đền, đền thánh của  
F 
người .Cất tiếng  
G 
hát vui  
Gsus4 
lên Dân  
G7 
Thánh của  
C 
ngườiTiến tiến  
C 
bước loan  
C7 
truyền hồng ân của  
F 
Chúa trờiTa hát  
Gsus4 
mừng tình thiên  
G7 
thu Chúa  
C 
Ta. 
 
 
E7 
 1. 
 
 
Am 
Vui mừng khi người ta bảo  
E 
tôiTa về  
E7 
thăm nhà cha chúng  
Am 
taMột ngày trong nhà cha dấu  
Dm 
yêuSướng vui  
G 
thay hơn trăm  
E7 
ngày ở  
Am 
xa 
 
 
G# 
quê 
 
 
G7 
nhà. 2. 
 
 
Am 
Như ngày nào đoàn dân Chúa  
E 
xưaBăng rừng  
E7 
sâu vượt qua biển  
Am 
khơiLên đường đi hồi hương thánh  
Dm 
đôChúng ta  
G 
đi đi lên  
E7 
đền Chúa  
Am 
ta 
 
 
G# 
thân 
 
 
G7 
yêu.Leave a Reply

Your email address will not be published.