Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Khúc Hát Sông Quê by Guitar Chords

If you are looking for Khúc Hát Sông Quê guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Khúc Hát Sông Quê by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Khúc Hát Sông Quê guitar chords has Slow rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Khúc Hát Sông Quê by Guitar Chords

D 
Qua nửa đời phiêu dạtcon lại về úp mặt vào sông  
A7 
quê.Ơi con  
Em 
sông dạt dào như lòng  
A 
mẹ,chở che con đi qua chớp bể mưa  
D 
nguồn.Từng hạt phù  
Em 
sa tháng ba tháng  
A 
bảy,từng vị heo may trên má em  
D 
hồng. 
 
 
Am 
 
D 
 
G 
Ơi con sông quê con sông quê,
Em 
ơi con sông quê con sông quê.Sông còn nhớ  
A 
chăng nơi ta ngồi ngóng mẹVời vợi tuổi thơ một xu bánh đa  
D 
vừng
G 
Ơi con sông quê con sông quê,
Em 
ơi con sông quê con sông quê.Con cá dưới  
A 
sông cây trồng trên  
Em 
bãi,lúa gặt  
D 
rồi còn để lại rơm  
G 
thơm…
A 
Cùng một bến  
D 
sông con trâu đằm sóng  
Em 
dưới,bầy trẻ  
A 
thơ tắm mát phía thượng  
D 
nguồn.Một dòng xanh  
A 
trong chảy mãi tới vô  
D 
cùng. một dòng xanh  
A 
trong chảy mãi  
D6 
tới… vô  
G 
cùngLeave a Reply

Your email address will not be published.