Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

I Do (Tôi Đồng Ý) by Guitar Chords

If you are looking for I Do (Tôi Đồng Ý) guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play I Do (Tôi Đồng Ý) by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

I Do (Tôi Đồng Ý) guitar chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

I Do (Tôi Đồng Ý) by Guitar Chords

 
Capo 4Vòng lặp:  
C 
– 
 
 
G 
– 
 
 
Am 
– 
 
 
F 
Muốn hay hơn:  
C 
– 
 
 
G 
– 
 
 
Am 
– 1/2  
F 
– 1/2  
G 
   
C 
….Hãy nói xem  
G 
nào điều gì làm anh lo lắng
Am 
…Hãy nói xem  
F 
nào cuộc sống ai  
G 
phải chăng ngại  
C 
ngùngNhững nghỉ suy  
G 
kia lạc thời và bao cay đắng
Am 
…Có đôi ba  
F 
người chỉ mong hạnh  
G 
phúc cho riêng  
C 
mìnhHãy nhìn lại anh xem  
G 
sao, đã tốt chưa hỡi  
Am 
anhMọi người đều cùng chung chung
F 
tay,cuộc đời mình  
G 
đang như thế  
C 
thôi Chorus :Dẫu GAY,TRANS, LE
G 
SBIAN thì đã sao?
Am 
…BIXESUAL 
 
 
F 
or GAY oh,
G 
vẫn trông rất  
C 
hayMiệt thị hoặc  
G 
hãy đổi thay những nghĩ suy
Am 
…Hát vang ,tìm  
F 
ra hạnh phúc là  
G 
của chúng  
G 
ta(ah tu tu tu tu tu đu)
F 
…Chẳng lo ngại  
G 
chi vì ta biết y
C 
êu(ohh woo ohh woo oh)(ah tu đu tu đu tu đu uuu)
F 
…Chẳng lo ngại chi cùng  
G 
đứng lên say  
C 
I DO Ver 2:
C 
…Có đôi khi  
G 
…họ mang thị phi như thế
Am 
…Nhưng lắm khi  
F 
…người như cô
G 
chẳng đủ  
C 
trình :)))“Tránh xa! Đồng  
G 
tính là tâm bịnh đó nha! ““
Am 
HUH? WHAT THE HELL ARE  
F 
YOU TALKING ABOUT? YOU
G 
BETTER SHUT  
C 
UP!! “ Chorus :Dẫu GAY,TRANS, LE
G 
SBIAN thì đã sao?
Am 
…BIXESUAL 
 
 
F 
or GAY oh,
G 
vẫn trông rất  
C 
hayMiệt thị hoặc  
G 
hãy đổi thay những nghĩ suy
Am 
…Hát vang ,tìm  
F 
ra hạnh phúc là  
G 
của chúng  
G 
ta(ah tu tu tu tu tu đu)
F 
…Chẳng lo ngại  
G 
chi vì ta biết y
C 
êu(ohh woo ohh woo oh)(ah tu đu tu đu tu đu uuu)
F 
…Chẳng lo ngại chi cùng  
G 
đứng lên say  
C 
I DO Ohh  
G 
woo oh yahDont be  
Am 
shy, just show your  
F 
mind (ai ai ai)Come on  
G 
babeStrong for  
Am 
nowYou just some
F 
times stand  
G 
up 
 
toge
C 
ther Chorus :Dẫu GAY,TRANS, LE
G 
SBIAN thì đã sao?
Am 
…BIXESUAL 
 
 
F 
or GAY oh,
G 
vẫn trông rất  
C 
hayMiệt thị hoặc  
G 
hãy đổi thay những nghĩ suy
Am 
…Hát vang ,tìm  
F 
ra hạnh phúc là  
G 
của chúng  
G 
ta(ah tu tu tu tu tu đu)
F 
…Chẳng lo ngại  
G 
chi vì ta biết y
C 
êu(ohh woo ohh woo oh)(ah tu đu tu đu tu đu uuu)
F 
…Chẳng lo ngại chi cùng  
G 
đứng lên say  
C 
I DOSAY I DO, SAY I DO ,SAY I DO ,SAY I DO, SAY I DO, I DO ( x3)Leave a Reply

Your email address will not be published.