Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Hoài niệm Phật Thích Ca (Lý trăng soi) by Guitar Chords

If you are looking for Hoài niệm Phật Thích Ca (Lý trăng soi) guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Hoài niệm Phật Thích Ca (Lý trăng soi) by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Hoài niệm Phật Thích Ca (Lý trăng soi) guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hoài niệm Phật Thích Ca (Lý trăng soi) by Guitar Chords

 
1.  
Am 
Ôi ngàn  
D 
xưa từ nơi phương  
F 
ấm ánh sáng huy  
Am 
hoàngNgày rằm tháng  
G 
tư sáng soi dương trầnCa Tỳ La  
Em 
chính nơi dương  
Am 
thànhLâm Tỳ  
D 
Ni ngàn Vô Ưu  
F 
nở 
 
 
G 
hoa sắc đẹp  
C 
tươiMẹ nhặt cành  
D 
hoa sanh Tất Đạt  
Em 
Đa
G 
Chư thiên  
F 
mừng vang  
Em 
dội lời  
Am 
ca 
 
 
Em 
Am 
 
2.  
Am 
Ôi từ  
D 
đây rừng thiên thanh  
F 
vắng nở hoa Ưu  
Am 
ĐàmCon người siêu  
G 
thoát xuất thân tu hành.Tâm từ bi chứa  
Em 
chan muôn  
Am 
loàiÔi thời  
D 
gian, thời gian lặng  
F 
lẽ 
 
 
G 
năm tháng dần  
C 
trôiNgười ra  
D 
đi non thẳm xa  
Em 
xôi
G 
Sáu năm  
F 
trường khổ  
Em 
hạnh tầm  
Am 
tu.
 
3.  
Am 
Ôi ngoài  
D 
kia dừng chân nương  
F 
chốn bến sông Liên  
Am 
ThuyềnQuyết thề ngồi  
G 
tu dưới cội bồ đềDù cho thân  
Em 
nát tan không  
Am 
màngBao ngày  
D 
đêm trời cao thăm  
F 
thẳm 
 
 
G 
sông núi lặng  
C 
imHuyền dịu  
D 
thay tỏa ánh hào  
Em 
quang
G 
Muôn Phép  
F 
màu Phật  
Em 
đạo thành  
Am 
công 
 
 
Em 
Am 
 
4.  
Am 
Ôi ngàn  
D 
xưa truyền lưu muôn  
F 
thuở ánh đạo huy  
Am 
hoàngAn lành  
G 
cho khắp trong dương trần.Đạo huyền vi  
Em 
cứu độ muôn  
Am 
loàiÔi trần  
D 
gian là nơi bể  
F 
khổ 
 
 
G 
tham đắm mà  
C 
chiMau về  
D 
đây nghe pháp âm  
Em 
vang
G 
Trao tâm  
F 
lành thân  
Em 
được bình  
Am 
anLeave a Reply

Your email address will not be published.