Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Hoa ơi có biết lòng ta nhớ người by Guitar Chords

If you are looking for Hoa ơi có biết lòng ta nhớ người guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Hoa ơi có biết lòng ta nhớ người by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Hoa ơi có biết lòng ta nhớ người guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hoa ơi có biết lòng ta nhớ người by Guitar Chords

 
Đêm chong  
Em 
chong lòng nhớ  
D 
mongLoanh loanh tình  
C 
cũ long  
D 
đong muộn  
G 
phiềnHương hoa  
Em 
ngâu người ở  
D 
đâuBăn khoăn trở  
C 
giấc bể  
B7 
dâu ngậm  
Em 
ngùi.
 
Ôm đóa  
G 
quỳnh buồn một  
Em 
mìnhLay lay hơi  
Bm 
thở chùng chình trái  
G 
timGhế đá quen ôi vắng bóng  
C 
anhHạt mưa nho  
D 
nhỏ nhuộm đen cuộc  
B7 
tình.
 
Đóa hồng  
D 
xinh gió lặng  
G 
thinhNắng hồng trải  
B7 
gót u minh một  
Em 
đờiNgười dẫu  
Am 
xa tình thiết  
G 
thaHoa ơi có  
B7 
biết lòng ta nhớ  
Em 
người.Leave a Reply

Your email address will not be published.