Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Giấc mơ cánh cò by Vũ Quốc Việt Guitar Chords

If you are looking for Giấc mơ cánh cò guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Giấc mơ cánh cò by Vũ Quốc Việt using guitar or guitar.
This song by Vũ Quốc Việt can also be played by that instruments.
=

Giấc mơ cánh cò guitar chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Giấc mơ cánh cò by Vũ Quốc Việt Guitar Chords

 
Gió  
Am 
chiều cứ hắt  
G 
hiu nghe buồn  
Am 
thiuCánh cò trắng ấu  
C 
thơ bay về  
Am 
đâuMà 
 
 
F 
chẳng thấy ghé  
G 
qua ghé qua ruộng  
C 
đồngĐể 
 
 
F 
lúa mỏi vẫy  
G 
tay trông chờ  
Am 
mong
 
Nhớ ngày bé thích vẽ  
G 
tranh về cánh  
Am 
đồngCó dòng sông có lũy  
C 
tre có mẹ  
Am 
tôiCòn 
 
 
F 
em thích vẽ  
G 
tranh về cánh  
C 
còCò 
 
 
F 
trắng sải cánh  
G 
bay trên cánh đồng  
Am 
xanh
 
Cò  
F 
bay cò bay núi  
G 
cao biển sâu biết đâu  
C 
cò vềCò  
F 
bay cò bay có  
G 
nghe lời ru í ơi à  
Am 
ơiCò 
 
 
F 
bay cò bay biết  
G 
sao gặp nhau ! Nước  
C 
chảy đá mònCò  
F 
bay cò bay tiếng  
G 
tơ đàn tôi tính tang tình  
Am 
tang
 
Nhớ ngày ấy đắm  
G 
say thương cánh  
Am 
còTiếng đàn tôi tính  
C 
tang tang tình  
Am 
tangBài 
 
 
F 
hát ru  
G 
em ru em đến  
C 
chơiBài 
 
 
F 
hát ru  
G 
em một thời mộng  
Am 
 
Thế là nắng rất  
G 
tươi khi mùa  
Am 
xuânCánh đồng lúa ngát  
C 
xanh bên dòng  
Am 
sôngTrầu 
 
 
F 
quấn lấy thân  
G 
cau đá vôi chờ  
C 
nhauCò 
 
 
F 
trắng xoãi cánh  
G 
bay quanh cánh đồng  
Am 
tôi
 
Cò  
F 
bay cò bay núi  
G 
cao biển sâu biết đâu  
C 
cò vềCò  
F 
bay cò bay có  
G 
nghe lời ru í ơi à  
Am 
ơiCò 
 
 
F 
bay cò bay biết  
G 
sao gặp nhau ! Nước  
C 
chảy đá mònCò  
F 
bay cò bay tiếng  
G 
tơ đàn tôi tính tang tình  
Am 
tang
 
Đến ngày ấy mới  
G 
hay em qua  
Am 
cầuTiếng đàn tôi đứt  
C 
dây lơi lả  
Am 
lơiBài 
 
 
F 
hát tiễn  
G 
em qua cánh  
C 
đồngBài 
 
 
F 
hát đã bao  
G 
năm không thể  
C 
quênBài 
 
 
F 
hát đến hôm  
G 
nay không thể  
Am 
quênLeave a Reply

Your email address will not be published.