Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Dòng thư mực tím by Cao Nhật Minh Guitar Chords

If you are looking for Dòng thư mực tím guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Dòng thư mực tím by Cao Nhật Minh using guitar or guitar.
This song by Cao Nhật Minh can also be played by that instruments.
=

Dòng thư mực tím guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Dòng thư mực tím by Cao Nhật Minh Guitar Chords

 
Chia tay hôm  
Am 
nào, anh viết gửi cho emĐôi dòng lưu  
F 
bút chút  
A7 
tâm tư của  
Dm 
lòngĐêm về mơ  
Am 
mộng ôm  
G 
ấp thành tơ  
C 
vươngNơi phương trời  
F 
đó biết anh giờ có  
C 
cònNhớ 
 
 
Am 
người con gái  
E7 
ngày 
 
nao
 
Bao nhiêu chân  
Am 
thành em viết gửi cho anhTrong lá thư  
F 
xanh còn  
G 
thơm hương kỹ  
C 
niệmMà ngày hôm  
Am 
nào anh  
G 
hái tặng cho  
C 
emChùm hoa phượng  
F 
thắm ép  
A7 
trong trang giấy  
Dm 
học tròRồi từ  
E7 
đó anh ra  
Am 
đi
 
Anh  
F 
đi tới thành phố  
Am 
lạEm quê nhà đếm thời gian  
Dm 
quaMùa hoa lại  
Am 
đến rồi cũng  
Dm 
qua hoa phai  
C 
tànHồn 
 
 
A7 
rơi rơi bẽ  
Dm 
bàng, ve cũng  
Am 
buồn cất tiếng thở  
C 
than
 
Anh  
F 
mang bên mình kỹ  
Am 
niệmThương em  
F 
rồi anh  
Am 
khắc đậm trong  
Dm 
timDòng thư mực  
A7 
tím đã gửi  
Dm 
trao bao ân  
C 
tìnhGiờ xa xôi hai đứa  
Am 
mình, nhờ khu bưu  
Dm 
chính bắt  
E7 
cầu về  
Am 
emLeave a Reply

Your email address will not be published.