Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Dâng Chúa hài nhi by Phan Ngọc Hiển Guitar Chords

If you are looking for Dâng Chúa hài nhi guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Dâng Chúa hài nhi by Phan Ngọc Hiển using guitar or guitar.
This song by Phan Ngọc Hiển can also be played by that instruments.
=

Dâng Chúa hài nhi guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Dâng Chúa hài nhi by Phan Ngọc Hiển Guitar Chords

 
1. Dâng Chúa hài  
Em 
nhi tấm lòng vàng rồng trung  
C 
kiênDâng Chúa hài  
Em 
nhi tấm lòng mộc dược thứ  
A 
thaDâng Chúa hài  
Am 
nhi tấm pD
 
lòng nhủ hương dâng  
G 
hiếnBao nhiêu hy  
D 
sinh lao  
B7 
nhọc vất vả trong  
Em 
đời.
 
ĐK: Chúa  
Em 
ơi xin nhận  
C 
cho lễ  
G 
vật con không  
Bm 
cóChỉ có tấm  
D 
lòng mong  
B7 
làm cho Chúa vui  
Em 
thôi
 
2. Dâng Chúa hài  
Em 
nhi tâm lòng vàng rồng yêu  
C 
thươngDâng Chúa hài  
Em 
nhi tấm lòng mộc dược cảm  
A 
ơnDâng Chúa hài  
Am 
nhi tấm  
D 
lòng nhủ hương san  
G 
sẻCho vơi đau  
D 
thương bất  
B7 
hạnh trong biết bao  
Em 
người.
 
ĐK: Chúa  
Em 
ơi xin nhận  
C 
cho lễ  
G 
vật con không  
Bm 
cóChỉ có tấm  
D 
lòng mong  
B7 
làm cho Chúa vui  
Em 
thôiLeave a Reply

Your email address will not be published.