Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Đản sanh by Guitar Chords

If you are looking for Đản sanh guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Đản sanh by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đản sanh guitar chords has Chachacha rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đản sanh by Guitar Chords

 
Intro:
Am 
Ha 
 
 
G 
há 
 
 
Em 
hà, hà hà ha  
Am 
ha
Am 
G 
Dm 
E 
-
Am 
G 
E 
Am 
 
1. Vầng  
Am 
đông đang lên muôn dân thành  
C 
Ca Ti LaNghe trong màn  
Dm 
sương hân hoan nhạc trời vang  
E7 
chúc.Nhạc 
 
 
Am 
cao ngân cao run trên ngàn  
Dm 
hoa xinh tươiNơi Lâm Tỳ  
E 
Ni trong nắng thanh  
E7 
bình
 
2. Cội  
Am 
hoa vô ưu bỗng mẹ hiền  
C 
đang nâng niuNhánh hoa chợt  
Dm 
nghe râm tư bảy lần run  
E7 
chuyểnNgàn 
 
 
Am 
chim ríu rít ánh dương bừng  
Dm 
soi loang tinKhắp nơi trần  
E7 
gian Đức Thích Ca  
A 
ra 
 
đời.
 
ĐK:  
A 
Đức Thích Ca ra  
F#m 
đờiĐóa hoa ưu  
Bm 
đàm toả ngát hương đất  
E7 
trời
F#m 
Hơn hai lăm thế  
C#m 
kỷNhuộm hồng lòng  
F#m 
nhân thế  
E7 
ánh thiên đạo  
A 
vàngLeave a Reply

Your email address will not be published.