Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Dahil Ikaw by True Faith Guitar Chords

If you are looking for Dahil Ikaw guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Dahil Ikaw by True Faith using guitar or guitar.
This song by True Faith can also be played by that instruments.
=

Dahil Ikaw guitar chords has rhythm and included in Stray to Be Found (2006) album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Dahil Ikaw by True Faith Guitar Chords

 
B-G#m-A 
 
(2x)
 
 
B 
Sa piling ba  
F# 
niya ikaw ay
G#m 
May lungkot na  
E 
nararamdaman
B 
Damdamin mo  
F# 
ba’y hindi maintind
E 
ihan
B 
At sa tuw
F# 
ing ako angN
G#m 
asa 
 
iyo
E 
ng 
 
isipan
B 
May nakita ka  
F# 
ba na ibang ka
E 
siyahan
 
 
D#m 
Nandito lang a
G#m 
ko
C#m 
Naghihintay sa  
F# 
iyoNa 
 
map
D#m 
ansin ang aking d
G#m 
amdaminNa 
 
 
A 
para lang sa iyo (
F# 
oohh…oohhh…)
 
Chorus 1 
Dahil 
 
 
B 
ikaw ang sigaw ng p
F#/Bb 
uso 
 
ko
G#m 
Ikaw ang nasa i
E 
sip koAng n
B 
ais ko ay  
F#/Bb 
malaman 
 
 
G#m-F# 
moNa ikaw ang  
B 
tanging pangarap ng
F#/Bb 
buhayPag-
G#m 
ibig ko sa i
E 
yo 
 
ibibigayNa
B 
is ko ay m
F# 
alaman 
 
 
A 
mo 
 
(w
F# 
ooh…woooh…wooh…)Na mahal k
B 
ita
 
 
B-G#m-A 
 
(2x)
 
 
B 
Sa piling ba  
F# 
niya ikaw ay
G#m 
May sakit na nar
E 
aramdaman
B 
Damdamin mo  
F# 
ba ay sin
E 
asaktan
B 
At sa tu
F# 
wing ako ang
G#m 
Nasa 
 
iy
E 
ong 
 
panaginip
B 
Na tayong d
F# 
alawa masayang m
E 
agkapiling
 
(repeat refrain & chorus 1)Sana’y pa
G#m 
gbigyan ang n
F# 
adaramang 
 
 
E 
itoSana 
 
mas
G#m 
abi mo na mah
F# 
al mo rin a
EA-F# 
ko
 
Chorus 2 
Dahil 
 
 
B 
ikaw ang si
F#/Bb 
gaw ng puso koIk
G#m 
aw ang nasa is
E 
ip koAng  
B 
nais ko ay  
F# 
malaman 
 
 
E 
moNa ikaw ang ta
B 
nging pangarap ng  
F#/Bb 
buhayPag-
G#m 
ibig ko sa iy
E 
o ibibigayNais  
B 
ko ay mal
F# 
aman 
 
 
A 
mo 
 
(
F# 
wooh…woooh…wooh…)Na mahal ki
B-A 
ta 
 
(i
G#m 
kaw ang sigaw ng puso)Na mahal ki
B-A 
ta 
 
(i
G#m 
kaw ang nasa isip ko)Na mahal ki
B-A 
ta 
 
(i
G#m 
kaw ang sigaw ng puso)Na mahal ki
B-A 
ta 
 
(i
G#m 
kaw ang nasa isip ko)Leave a Reply

Your email address will not be published.