Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Cuối xuống by Nguyễn Trung Cang Guitar Chords

If you are looking for Cuối xuống guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Cuối xuống by Nguyễn Trung Cang using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Trung Cang can also be played by that instruments.
=

Cuối xuống guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cuối xuống by Nguyễn Trung Cang Guitar Chords

 
1.  
Bm 
Cho môi hôn thấy xót  
C 
xa cuộc đờiCho đam mê thay trái  
F# 
tim muộn phiền
B 
Tan biến vào ư  
Em 
không
Bm 
Mong cơn đau vui phút  
C 
giây tình ngườiMong cây khô thấy lá  
F# 
thu quạnh buồn
B 
Nay cũng dần phôi  
Em 
pha
 
ĐK:  
C 
Cúi xuống thật  
D 
gần
G 
Máu ngược  
C 
dòng
D 
Nước cạn  
B 
nguồn, bơ  
Em 
 
2.  
Bm 
Cho da thơm thêm phút  
C 
giây hẹn hòCho môi thơm, cho tóc  
F# 
mây bềnh bồng
B 
Mang nỗi buồn trăm  
Em 
năm
Bm 
Mong đêm đen che dấu  
C 
cơn tật nguyềnThôi rong chơi thú  
F# 
vui dại khờ
B 
Đêm cũng rồi qua  
Em 
đi
 
G 
ĐK: 
 
 
C 
Cúi xuống thật  
D 
gần,
G 
Phút nhiệm  
C 
màu
D 
Tóc bạc  
B 
đầu, bơ  
Em 
 
E 
Cho môi hôn thêm  
G 
xót 
 
xa
E 
Cho đam mê thêm  
B 
đớn 
 
đau
E 
Cho đau thương thêm  
G 
phút 
 
giây
E 
Cho cây khô thêm  
B 
lá 
 
thu

Rock: Cúi xuống – Tập tành chơi một phút cho đời vui
Cúi xuống – Lòng càng thêm rối bời
Cúi xuống – Tìm bạn thân từ khắp phươing trời xa
Cúi xuống – Tìm màu da giống nòi

Unmatched square brackets:

[E] Cho da thơm thôi [G] đắn đo
[E] Cho môi thơm cho [B][ tóc mây
[E] Cho đêm đen che [G] dấu ta
[E] Cho rong chơi thêm [B] thú vui

Rock: Cúi xuống – Ngậm ngùi cho số phận sao lẻ loi
Cúi xuống – nguyện cầu cho chính mình
Cúi xuống – Bạc đầu theo nước sông luôn đổi thay
Cúi xuống – Hồn Việt nay đã mất rồi
Leave a Reply

Your email address will not be published.