Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Con Trai Con Gái by Nguyễn Ngọc Thiện Guitar Chords

If you are looking for Con Trai Con Gái guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Con Trai Con Gái by Nguyễn Ngọc Thiện using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Ngọc Thiện can also be played by that instruments.
=

Con Trai Con Gái guitar chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Con Trai Con Gái by Nguyễn Ngọc Thiện Guitar Chords

 
Con  
Am 
trai thường trêu con  
F 
gáiThứ 
 
 
G 
nhất ăn quà, thứ  
Em 
nhì nói  
Am 
dai
D 
ba có tật hay  
Em 
nhaiCon 
 
 
Am 
gái dạy lại con  
Dm 
traiThứ 
 
 
G 
nhất đua đòi, thứ  
Em 
nhì thất học
D 
Ba siêng năng quậy  
Em 
phá Tình tình tang  
Em 
tính, tang tính tang tính, tính tang tang tìnhTình tình tang  
Am 
tính, tang tính tang tính, tính tang tình tangTình tình tang  
Em 
tính, tang tính tang tính, tính tang tang tìnhTình tình tang  
Am 
tính, tang tính tang tính, tính tang tình tang Con gái là chúa khóc nhè, đụng vào một tí là nhe răng gàoCon gái là chúa làm cao, chẳng thèm ngoái lại nhìn sau lưng mìnhCon gái xí xọn là thường, con trai xí xọn dễ thương hơn nhiềuCó anh chàng choi liều, để tóc dài cột thunĐẹp thì có đẹp nhưng loài chí mén tranh nhau làm nhà Con trai con  
G 
gái, con gái con traiTóc ngắn tóc  
D 
dài, 
 
 
Em 
tóc dài tóc  
Am 
ngắnXin nói về  
Em 
nhau, không chi điều  
G 
xấuCon 
 
 
Em 
gái á hà con  
Am 
traiCon 
 
 
Em 
gái á hà con  
Am 
traiLeave a Reply

Your email address will not be published.