Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Còn đây dòng lưu bút by Nguyễn Thái Anh Guitar Chords

If you are looking for Còn đây dòng lưu bút guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Còn đây dòng lưu bút by Nguyễn Thái Anh using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Thái Anh can also be played by that instruments.
=

Còn đây dòng lưu bút guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Còn đây dòng lưu bút by Nguyễn Thái Anh Guitar Chords

Bm7 
Hè đến  
F#m7 
bạn ơi  
G 
ngày mai thôi  
F#m7 
ta xa  
Bm7 
nhau 
 
rồi
F#m7 
… 
 
 
Bm7 
Ngoài sân có  
Aadd9 
tiếng ve kêu,  
E 
kêu nỗi buồn  
Bmadd9 
của 
 
ai
E 
Mai đây thôi mỗi  
Bmadd9 
người một nơi
E 
Ai bên ai cũng  
Bmadd9 
xa ngàn khơi
E 
Nghe trong tôi nỗi  
Bmadd9 
buồn đợi mong
Bm7 
Giờ phút sắp  
F#m7 
chia xa  
G 
bạn tôi ơi  
F#m7 
… hãy ôm chặt tay  
Bm7 
Bm 
Vì ngày mai có  
A 
bước thênh thang  
E 
ghi trong tim những  
Bm7 
ngày còn nhau
E 
Sớm đến lớp thấy  
Bm7 
nhớ nụ cười
E 
Hát bài ca yêu  
Bm7 
thương hờn dỗi
G 
Mai xa nhau hãy  
C#m7b5 
nhớ, hãy  
F#m7 
nhớ 
 
 
F#7 
 
Bm 
Phượng rơi, phượng  
Aadd9 
đã 
 
rơi
F#m7 
Hỏi ai không  
Bm7 
tiếc trong lòng
G 
Người đi vào  
A 
ngày mai,  
F#m 
biết khi nào mới  
Bm7 
được gặp nhau
Bm 
Thời gian sao  
Aadd9 
đi mãi  
F#m7 
chút yêu thương níu kéo  
Bm7 
vội 
 
vàng
G 
Còn đây dòng  
A 
lưu bút  
F#m7 
gửi cho nhau những  
Bm 
ngày đã quaLeave a Reply

Your email address will not be published.