Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Con đây Chúa ơi by Trường Sinh Guitar Chords

If you are looking for Con đây Chúa ơi guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Con đây Chúa ơi by Trường Sinh using guitar or guitar.
This song by Trường Sinh can also be played by that instruments.
=

Con đây Chúa ơi guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Con đây Chúa ơi by Trường Sinh Guitar Chords

 
1.Từ bao  
Dm 
giờ Ngài gọi  
F 
con?Từ bao  
Dm 
giờ Ngài chọn  
Am 
con?Gọi 
 
 
Dm 
con ở giữa muôn  
G 
người.Chọn 
 
 
F 
con ở giữa cuộc  
Dm 
đờiDù 
 
 
C 
cho 
 
 
Em 
con chỉ đáng bùn  
A7 
nhơ.Từ bao  
Dm 
giờ Ngài yêu  
F 
con?Từ bao  
Dm 
giờ Ngài thương  
Am 
con?Dù 
 
 
Dm 
con chẳng nhớ đến  
G 
Ngài.Dù 
 
 
F 
cho ngày tháng hững  
Dm 
hờ.Này con  
C 
đây, Chúa  
F 
ơi,
A7 
Ngài muốn con làm  
Dm 
gì? ĐK.Con sẽ  
Dm 
là muối men cho  
A 
đời,ướp nồng tình  
G 
người với trọn tình  
Dm 
Chúa.Con sẽ  
A 
là ngọn nến đơn  
Em 
sơ,ngọn nến tình  
C 
yêu sáng giữa muôn  
Am 
người.Con sẽ  
Dm 
là một tiếng ca  
F 
vui,mang theo Tin  
C 
Mừng đến với tha  
F 
nhân.Con sẽ  
A 
chờ tiếng Chúa gọi  
Em 
con.Ngài 
 
 
C 
ơi, con  
A7 
đây Chúa  
Dm 
ơi. 2.Từ bây  
Dm 
giờ Ngài trồng  
F 
con,từ lúc  
Dm 
này Ngài bên  
Am 
con.Cùng 
 
 
Dm 
con gieo bước Tin  
G 
Mừng,cùng 
 
 
F 
con xây đắp ân  
Dm 
tình.Đời 
 
 
C 
con 
 
 
Em 
ôi chan chứa niềm  
A7 
vui.Từ 
 
bây
Dm 
giờ cuộc đời  
F 
con,từ lúc  
Dm 
này trọn đời  
Am 
conNguyện 
 
 
Dm 
xin dâng hiến cho  
G 
Ngài.Đời 
 
 
F 
con xin bước theo  
Dm 
Ngài,Này con  
C 
đây, Chúa  
F 
ơi,
A7 
Ngài muốn con làm  
Dm 
gì?Leave a Reply

Your email address will not be published.