Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Chúa Thương Chúng Ta by LM Thành Tâm Guitar Chords

If you are looking for Chúa Thương Chúng Ta guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Chúa Thương Chúng Ta by LM Thành Tâm using guitar or guitar.
This song by LM Thành Tâm can also be played by that instruments.
=

Chúa Thương Chúng Ta guitar chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chúa Thương Chúng Ta by LM Thành Tâm Guitar Chords

 
Dk:  
G 
Chúa thương chúng  
Em 
ta,vì 
 
 
E7 
Chúa là Thiên  
Am 
Chúa,
C 
Chúa thương chúng  
D 
ta,vì thế Chúa sinh  
G 
ra.
G 
Chúa thương chúng  
G7 
ta,vì 
 
 
C 
Chúa muốn thương  
Am 
ta,Vì 
 
 
D 
thánh ý của Ngàilà  
Cm 
luôn luôn thương  
G 
ta. 1. 
 
 
Em 
Đâu phải ta  
B7 
ngoanmà Thiên Chúa mến thương  
Em 
ta,
D 
Đâu phải ta  
C 
hay để Ngài  
G 
thương 
 
 
D 
ta,
G 
Nhưng sao nổi  
D 
lònghay thương  
Am 
xót của  
C 
Ngài,ngàn 
 
 
C 
đời 
 
 
D 
thời gian không  
D7 
xóa. 2. 
 
 
Em 
Ai tách ta  
B7 
rakhỏi lòng mến Chúa chúng  
Em 
ta,
D 
Ai tách ta  
C 
ra khỏi tình  
G 
thương 
 
 
D 
kia,
G 
Hay trong lưu  
D 
đày,trong bắt  
Am 
bớ gông  
C 
xiềng,
C 
trần truồng  
D 
lầm than gươm  
D7 
súng. 3. 
 
 
Em 
Ai biết xót  
B7 
thươngngười nghèo đói sống thê  
Em 
lương,
D 
Ai biết ủi  
C 
an những người  
G 
cô 
 
 
D 
đơn,
G 
Ai hay thương  
D 
ngườihay tha  
Am 
thứ cho  
C 
người,Lạy 
 
 
C 
Ngài, 
 
 
D 
Ngài sẽ thương  
D7 
đến.Leave a Reply

Your email address will not be published.