Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

CHÚA BAN CHO CUỘC ĐỜI CON (THIS IS WHAT MY GOD HAS FOR ME) by Jacob Park Guitar Chords

If you are looking for CHÚA BAN CHO CUỘC ĐỜI CON (THIS IS WHAT MY GOD HAS FOR ME) guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play CHÚA BAN CHO CUỘC ĐỜI CON (THIS IS WHAT MY GOD HAS FOR ME) by Jacob Park using guitar or guitar.
This song by Jacob Park can also be played by that instruments.
=

CHÚA BAN CHO CUỘC ĐỜI CON (THIS IS WHAT MY GOD HAS FOR ME) guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

CHÚA BAN CHO CUỘC ĐỜI CON (THIS IS WHAT MY GOD HAS FOR ME) by Jacob Park Guitar Chords

 
Vers1:Ngài yêu  
A 
mến con không tùy vào conDù cho  
E 
chính con không ra chiLòng thương  
F#m 
xót bao la Ngài ban cho con  
D 
đời đời Ngài ban  
A 
xuống cho con sự bình anTình yêu  
E 
chứa chan không tiêu tanVượt hơn  
F#m 
hết bao nhiêu an vui vinh hoa  
D 
thế gian Chorus:Cuộc đời con luôn  
A 
luôn hoan caCuộc đời con mãi  
E 
luôn an bìnhLà do  
F#m 
Chúa ban cho cuộc đời conLà do  
D 
Chúa ban cho cuộc đời conVì Ngài luôn luôn  
A 
yêu thương conVì Ngài ban cứu  
E 
ân cho đờiHồng ân  
F#m 
Chúa ban cho cuộc đời conHồng ân  
D 
Chúa ban cho cuộc đời conLớn  
A 
thayƠn 
 
 
E 
Chúa lớn  
F#m 
thay. 
 
 
D 
 Vers2:Mọi ô  
A 
uế xưa kia ràng buộc conGiờ đây  
E 
Chúa khoan dung buông thaNhờ ơn  
F#m 
Chúa hy sinh chịu thayCon trên thâp  
D 
hình Đời con  
A 
sống hôm nay hoàn toàn doNgài ban  
E 
sức thiêng trên con luônTừng giây  
F#m 
phút tương lai con trong đôi tay  
D 
Chúa đây. Chorus:Cuộc đời con luôn  
A 
luôn hoan caCuộc đời con mãi  
E 
luôn an bìnhLà do  
F#m 
Chúa ban cho cuộc đời conLà do  
D 
Chúa ban cho cuộc đời conVì Ngài luôn luôn  
A 
yêu thương conVì Ngài ban cứu  
E 
ân cho đờiHồng ân  
F#m 
Chúa ban cho cuộc đời conHồng ân  
D 
Chúa ban cho cuộc đời conLớn  
A 
thayƠn 
 
 
E 
Chúa lớn  
F#m 
thay. 
 
 
D 
 Cuộc đời con luôn  
A 
luôn hoan caCuộc đời con mãi  
E 
luôn an bìnhLà do  
F#m 
Chúa ban cho cuộc đời conLà do  
D 
Chúa ban cho cuộc đời conVì Ngài luôn luôn  
A 
yêu thương conVì Ngài ban cứu  
E 
ân cho đờiHồng ân  
F#m 
Chúa ban cho cuộc đời conHồng ân  
D 
Chúa ban cho cuộc đời conI want to say  
A 
joy, joy, joyI want to say  
E 
peace, peace, peace
F#m 
Chúa ban cho cuộc đời con
D 
Chúa ban cho cuộc đời conI want to say  
A7 
love, love, loveI want to say  
E7 
free, free, free
F#m 
Chúa ban cho cuộc đời con
D 
Chúa ban cho cuộc đời conLớn  
A 
thay Ơn  
E 
ChúaLớn 
 
 
F#m 
thay
D 
Chúa ban cho cuộc đời con
A Leave a Reply

Your email address will not be published.