Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Chiếc Đồng Hồ Thần Kỳ by Khắc Dũng Guitar Chords

If you are looking for Chiếc Đồng Hồ Thần Kỳ guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Chiếc Đồng Hồ Thần Kỳ by Khắc Dũng using guitar or guitar.
This song by Khắc Dũng can also be played by that instruments.
=

Chiếc Đồng Hồ Thần Kỳ guitar chords has Fox rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chiếc Đồng Hồ Thần Kỳ by Khắc Dũng Guitar Chords

 
Tích tắc tích tắc tích  
C 
tắc chiếc đồng hồ băng qua thời  
Dm 
gianĐưa em rong chơi tương  
G 
lai hay lùi  
F 
ngược đi về quá  
C 
khứĐung đưa đung đưa đung  
F 
đưa thân đồng hồ trông giống xe  
C 
bayTích tắc tích tắc tích  
Dm 
tắc chiếc đồng  
G 
hồ băng qua thời  
C 
gian Đi trong tương  
F 
lai ô kìa thành phố đĩa  
G 
bayĐi qua quá  
Dm 
khứ anh  
G 
hùng áo vải vì  
C 
dânĐi trong tương  
F 
lai diệu kỳ cuộc sống mai  
G 
sauĐi qua quá  
Dm 
khứ oai  
G 
hùng lịch sử ngàn  
C 
nămLeave a Reply

Your email address will not be published.