Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Chỉ là by Guitar Chords

If you are looking for Chỉ là guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Chỉ là by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Chỉ là guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chỉ là by Guitar Chords

 
Chỉ là một ánh nhìn bối  
Dm 
rốiKhi quay  
Gm 
đi lại nhói buốt lòngChỉ là bờ  
A 
lưng quay thật vộiVậy mà  
Gm 
sao cứ mãi chờ  
A7 
trông?Cứ mãi chờ  
Dm 
trông 
 
 
A7 
 
Chỉ là một ánh nhìn  
Dm 
bối rốiKhi quay  
Gm 
đi lại nhói buốt lòngChỉ là bờ  
A 
lưng quay thật vộiVậy mà  
Gm 
sao cứ mãi chờ  
A7 
trông?
 
Chỉ là lời chia tay đơn  
Dm 
giản
Gm 
Mà đau như nhát cắt thịt  
A7 
daMấy mươi năm  
Dm 
dài chưa quên  
A7 
lãngVết đau tình không dễ  
Dm 
phôi 
 
pha
 
Chỉ là tiếng thở dài thật  
Dm 
nhỏRớt 
 
 
C 
vào hồn đắng đến thiên  
A7 
thu
Dm 
Tiếng đàn giọng ca bay  
Gm 
theo gióChút tình  
A7 
xưa sương khói mịt  
Dm 
 
Chỉ là bờ lưng quay thật  
Dm 
vộiSao buồn  
C 
như dấu hỏi hoài  
A7 
nghiEm 
 
 
Gm 
trở về đường thu đá  
A7 
sỏiBước chông chênh héo úa xuân  
Dm 
thìLeave a Reply

Your email address will not be published.