Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Chạy Trốn by Powerk Guitar Chords

If you are looking for Chạy Trốn guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Chạy Trốn by Powerk using guitar or guitar.
This song by Powerk can also be played by that instruments.
=

Chạy Trốn guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chạy Trốn by Powerk Guitar Chords

A7 
Không còn thấy được lối quay đầu…  
D7 
A7 
Đống tội lỗi này sẽ về đâu?  
D7 
A7 
Anh ta chẳng gặp gia đình từ khá lâu…  
D7 
 
E7 
Sống với kiếp đọa đầy  
F7 
như thú hoang lạc bầy.
F#7 
Khuyên chân thành, anh hãy…  
G7 
 
Cmaj7 
Chạy… 
 
 
E7 
 
F7 
Trốn… 
 
 
Fm7 
Ở 
 
 
E7 
khắp mọi nơi chẳng đâu  
A7 
đón nhận anh  
Gm7 
đâu! 
 
 
Dm7 
 
G7 
Cmaj7 
Chạy… 
 
 
E7 
 
F7 
Trốn… 
 
 
Fm7 
Mọi 
 
 
E7 
thứ đã khác. Giờ anh  
A7 
đã là kẻ  
Gm7 
xấu! 
 
 
Dm7 
 
G7 
  
A7 
 
D7 
 
A7 
 
D7 
A7 
 
D7 
 
A7 
 
D7 
 
A7 
TV gia đình anh ta đưa hình tên tộiphạm  
D7 
khét tiếng là người con đang biệt tích.
A7 
Bức hình anh ở khắp nẻo phố…  
D7 
mọi 
 
chỗ…
A7 
Bao con người lùng anh, họ thèm giết anh…  
D7 
 
E7 
Sống với kiếp đọa đầy  
F7 
như thú hoang lạc bầy.
F#7 
Khuyên chân thành, anh hãy…  
G7 
 
Cmaj7 
Chạy… 
 
 
E7 
 
F7 
Trốn… 
 
 
Fm7 
Ở 
 
 
E7 
khắp mọi nơi chẳng đâu  
A7 
đón nhận anh  
Gm7 
đâu! 
 
 
Dm7 
 
G7 
Cmaj7 
Chạy… 
 
 
E7 
 
F7 
Trốn… 
 
 
Fm7 
Mọi 
 
 
E7 
thứ đã khác. Giờ anh  
A7 
đã là kẻ  
Gm7 
xấu! 
 
 
Dm7 
 
G7 
  
F7 
 
E7 
 
A7 
 
Gm7 
F7 
 
E7 
 
A7 
 
Gm7 
 
F7 
Chẳng nổi một giờ nghỉ ngơi,  
E7 
anh tự hỏi:“Liệu  
A7 
tương lai mình còn phải trốn chạy thế?”  
Gm7 
F7 
Anh ta đang hoảng loạn kèm  
F#7 
với những tiếng cười.Giờ phải  
A#7 
đi nơi đâu khi những thứtrước mắt  
G7 
chẳng phải cuộc sống? 
Cmaj7 
Người đời ghét anh…  
E7 
F 
Thế giới bỏ anh…  
Fm7 
E7 
Lỗi lầm là thứ  
A7 
không thể xóa  
Gm7 
nhòa…
Dm7 
Vậy thôi…  
G7 
 
Cmaj7 
Chạy… 
 
 
E7 
 
F7 
Trốn… 
 
 
Fm7 
Ở 
 
 
E7 
khắp mọi nơi chẳng đâu  
A7 
đón nhận anh  
Gm7 
đâu! 
 
 
Dm7 
 
G7 
Cmaj7 
Chạy… 
 
 
E7 
 
F7 
Trốn… 
 
 
Fm7 
Mọi 
 
 
E7 
thứ đã khác. Giờ anh  
A7 
đã là kẻ  
Gm7 
xấu! 
 
 
Dm7 
 
G7 
  
A7 
 
D7 
 
A7 
 
D7 
A7 
 
D7 
 
A7 
 
D7 Leave a Reply

Your email address will not be published.