Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Cháu vẽ ông mặt trời by Tân Huyền Guitar Chords

If you are looking for Cháu vẽ ông mặt trời guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Cháu vẽ ông mặt trời by Tân Huyền using guitar or guitar.
This song by Tân Huyền can also be played by that instruments.
=

Cháu vẽ ông mặt trời guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cháu vẽ ông mặt trời by Tân Huyền Guitar Chords

 
Cháu  
G 
vẽ ông mặt trờiMiệng  
Am 
ông cười thật tươiNhư  
Bm 
miệng cười cô  
Em 
giáoDạy cháu hát  
C 
Dạy cháu  
D7 
chơi.
 
Cháu  
G 
vẽ ông mặt trờiVà  
Am 
mây ở cạnh ôngNhư  
Bm 
ở cạnh cô  
Em 
giáoVà mái tóc  
D7 
Của bé  
G 
thơ.Leave a Reply

Your email address will not be published.