Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Chăm Xem Chúa by NGUYỄN ANH HẬU Guitar Chords

If you are looking for Chăm Xem Chúa guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Chăm Xem Chúa by NGUYỄN ANH HẬU using guitar or guitar.
This song by NGUYỄN ANH HẬU can also be played by that instruments.
=

Chăm Xem Chúa guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chăm Xem Chúa by NGUYỄN ANH HẬU Guitar Chords

 
1.Từng ngày
E 
con mong ước thêm lên trong sự
A 
học 
 
biếtNgài
G#m 
 
C# 
dặn 
 
lòng
F#m7 
luôn trung tín chăm xem lời cha
B 
vì bao thử thách
G#m 
cám dỗ chực chờ
C#m7 
luôn vây bủa quanh
F#m 
con đêm hay ngày
B 
hòng lôicuốn con
G#7 
xa 
 
Ngài
C#m 
cần 
 
lời
A 
 
C# 
cha 
 
nâng
F#7 
bước con ngày đêm
B7 
 2.nguyện 
 
cầu
E 
cha ban thánh linh luôn tuôn tràn
A 
trong tấm lòng
G#m 
 
C# 
ngự 
 
trị
F#m7 
và cài quản trông tâm hồn con
B 
để con thêm giống
G#m 
cứu chúa Giê Xu
C#m7 
yêu thương thứ tha
F#m 
luôn luôn cho người
B 
vì cha đã yêu
G#7 
con 
 
nhiều
C#m 
bằng 
 
lòng
A 
 
C# 
huy sinh thay
F#m7 
thế cho tội con
B 
hoàn toàn  
E 
 
E7 
 Đk.Nguyện luôn đi với
A 
cứu chúa Giê Xu
B 
ngày đêm mắt con
G#m 
chăm xem Ngài thôi
C#7 
để con sẽ
F#m 
chiếu ánh sáng Chúa
B 
đến cho người đang
E 
trong tăm tối
E7 
hầu mọi dân muôn nước
A 
sẽ đến với Chúavà mọi đời sống
F#7 
thảy quy phục Ngài
B 
 
C# 
lạy chúa đây còn
F#m 
xin dâng Cha
B7 
cả cuộc đời con
E Leave a Reply

Your email address will not be published.