Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

Bài ca người lao động by Phạm Trọng Cầu Guitar Chords

If you are looking for Bài ca người lao động guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Bài ca người lao động by Phạm Trọng Cầu using guitar or guitar.
This song by Phạm Trọng Cầu can also be played by that instruments.
=

Bài ca người lao động guitar chords has March rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Bài ca người lao động by Phạm Trọng Cầu Guitar Chords

 
1. Từ nhà  
Em 
máy hay công  
G 
trườngTừ miền  
C 
núi cho đến biển  
D 
khơiTriệu triệu  
Am 
cánh tay  
D 
ta xây đời  
G 
mớiVì Tổ  
E7 
quốc hiến  
Am 
dângVì thành  
C 
phố tên Bác kính  
Am 
yêuNào cùng  
G 
đi vì ngày  
B7 
nay vì ngày  
Em 
mai.
 
ĐK:Đi  
Am 
lên giai cấp tiên phong ngàn vinh  
C 
quangTheo 
 
 
D 
bước Cha ông từng hiên  
G 
ngangGiai 
 
 
Em 
cấp công nhân Việt  
Am 
Nam sáng  
Em 
ngời.
 
Đi  
Am 
lên giai cấp tiên phong ngàn vinh  
C 
quangTheo 
 
 
D 
bước Cha ông từng hiên  
G 
ngangGiai cấp công nhân Việt  
Am 
Nam ngời  
Em 
sáng.
 
2. Lời Tổ  
Em 
quốc đang kêu  
G 
gọiVì cuộc  
C 
sống hạnh phúc tự  
D 
doHiện đại  
Am 
hóa ta  
D 
mau công nghiệp  
G 
hóaLời Người  
E7 
ấm trong  
Am 
timThề dựng  
C 
xây thành phố quê  
Am 
hươngNghìn lần  
G 
hơn, giàu đẹp  
B7 
hơn, đàng hoàng  
Em 
hơn.
 
ĐK:Đi  
Am 
lên giai cấp tiên phong ngàn vinh  
C 
quangTheo 
 
 
D 
bước Cha ông từng hiên  
G 
ngangGiai 
 
 
Em 
cấp công nhân Việt  
Am 
Nam sáng  
Em 
ngời.
 
Đi  
Am 
lên giai cấp tiên phong ngàn vinh  
C 
quangTheo 
 
 
D 
bước Cha ông từng hiên  
G 
ngangGiai cấp công nhân Việt  
Am 
Nam ngời  
Em 
sáng.Leave a Reply

Your email address will not be published.