Thesearethedroids Guitar Chords
Thesearethedroids Guitar Chords

A Di Đà Phật by Hồ Việt Trung Guitar Chords

If you are looking for A Di Đà Phật guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play A Di Đà Phật by Hồ Việt Trung using guitar or guitar.
This song by Hồ Việt Trung can also be played by that instruments.
=

A Di Đà Phật guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

A Di Đà Phật by Hồ Việt Trung Guitar Chords

 
Hợp âm viết ở tone  
Am 
– Tone gốc A#m: Capo 1Vòng hợp âm:
F 
 
G 
 
Em 
 
Am 
 
F 
Mỗi con người sinh  
G 
ra điều  
Em 
có số phận của  
Am 
mìnhDù 
 
 
F 
khổ hay nghèo dù  
G 
sang hay giàu thì cũng  
Em 
là một kiếp phù  
Am 
du. Tích 
 
 
F 
đức cho đời giúp  
G 
đỡmọi người Phật dẫn  
Em 
lối con trên đường  
Am 
đờiPhật 
 
 
F 
pháp nhiệm màu che  
G 
chở chúng sanh  
Em 
luôn luôn an  
Am 
lành. Nam 
 
 
F 
mô a di đà Nam  
G 
mô a di đàPhật dẫn  
Em 
lối con trên đường  
Am 
đờiNam 
 
 
F 
mô a di đà Nam  
G 
mô a di đàXin người  
Em 
hãy che chở chúng  
Am 
con. Nam 
 
 
F 
mô a di đà Nam  
G 
mô a di đàPhật pháp  
Em 
cứu nhân giúp cho mọi  
Am 
ngườiNam 
 
 
F 
mô a di đà Nam  
G 
mô a di đà  
Em 
a ha  
Am 
.Leave a Reply

Your email address will not be published.